BLOGG
 / Viktig melding: Om COVID-19 og driftstjenester hos Braathe Gruppen

Viktig melding: Om COVID-19 og driftstjenester hos Braathe Gruppen

Høsten har gitt oss nye smittetopper og økning i smittespredning både nasjonalt i Norge, i Europa og resten av verden. En rekke land har allerede innført svært inngripende tiltak for å holde smitten nede. I Norge har vi hatt 150 lokale smitteutbrudd bare siden august. I lys av dette strammes det nå inn både på lokalt og nasjonalt nivå også her. For oss i Braathe Gruppen, som din leverandør og som arbeidsgiver for alle våre ansatte, betyr dette følgende:

  • Braathe Gruppens SLA opprettholdes i henhold til avtale. Gode rutiner gjennom vår beredskapsplan sikrer at våre datasentre går som normalt. Dette betyr at alle tjenester og løsninger er godt ivaretatt og vil fungere optimalt.
  • Alle våre kontorer og datasentre er bemannet i henhold til beredskapsplanen.
  • Alle datasentre har nødvendige tekniske ressurser fysisk tilgjengelig.
  • Alle våre medarbeidere i kommuner med påbud om hjemmekontor sitter på hjemmekontor.
  • Fysiske møter unngås og digitale alternativer foretrekkes der smittesituasjonen tilsier at dette er hensiktsmessig.
  • Videre lytter Braathe Gruppen til råd og anbefalinger fra myndighetene.

Usikkerhet og bekymring oppstår naturlig under pandemiske tilstander. Vi vil fortsette å gjøre vårt beste for at leveransen av IT-tjenester ikke skal være en av dine bekymringer. Våre tjenester omfatter samfunnskritisk infrastruktur som må holdes i gang. Med et kundespekter som strekker seg fra banktjenester og logistikk til nødetater, så er vi et avgjørende ledd i en leveransekjede som skal fungere også i krisetider.

Har du spørsmål, ta kontakt med din kunderådgiver.

Denne siden oppdateres fortløpende ved endringer. Sist oppdatert 12.03.21 klokken 08:00

Vil du vite mer? Fyll ut skjemaet.