Effektiv samhandling via Microsoft Teams

Du har nå reservert plass på seminaret “Effektiv samhandling via Microsoft Teams” den 12 februar 2020 kl 08.30.

Endelig agenda og påmeldingsskjema kommer i løpet av januar. 

La oss hjelpe deg opp i skyen