I Vipps-lokalene i Dronning Eufemias gate i Barcode i Oslo blir vi tatt imot av Erik Larsen. Han er Head of Operations for BankID, og kjenner Braathe Gruppen godt.

— Det startet jo med en helt vanlig nettskyavtale i 2013. Da var BankID fem personer, og vi trengte en leverandør for epost, SharePoint og den type løsninger, som vi altså fikk levert fra Braathe Gruppen, sier Larsen.

Men leveransen den gangen står i skarp kontrast til det Braathe Gruppen leverer til Vipps i dag. Nå er Vipps en av de største hosting-kundene Braathe har, og kjører på en georedundant løsning som Braathe har bygget for dem, med servere i to forskjellige datasentre — i Rygge og i Oslo.

— Nå har vi bare dedikerte løsninger hos Braathe. Vi deler ikke lenger serverressurser med noen andre, vi har egne nettverkssegmenter, egne brannmurer, sikre soner og alt sånt. Den opprinnelige løsningen har vi gått bort fra, sier han.

Det de aller fleste av oss forbinder med BankID og Vipps, nemlig tjenestene for personlig elektronisk legitimasjon og mobilbetaling, holdes adskilt fra mer administrative tjenester. Hos Braathe Gruppen er det de administrative tjenestene som kjører:

— Det er interne systemer, rene administrative verktøy. Det vil si saksbehandlingssystemene våre, logganalyse for overvåkning, forhandlerregistre, byggeservere og slike ting. Men det er veldig viktige systemer for oss, som vi er helt avhengige av, sier Larsen.

— Vi følte at vi strakk dem litt
Larsen er veldig fornøyd med den tette dialogen med Braathe Gruppen, og forståelsen for at IT-behovene endrer seg i takt med at man vokser som selskap.

— De er ikke en IT-leverandør som svarer at «dette har vi ikke i varehyllene, så det leverer vi ikke». Da vi ville over på to datasentre for et par år siden, ønsket vi en egen, dedikert løsning som gikk ut over den georedundante standarden de hadde. Men de kunne levere det også, for de er jo flinke. Vi følte nok at vi strakk dem litt da vi ønsket oss en dedikert, georedundant løsning, men de leverte det vi ville ha, sier Larsen.

Løsningen er med på å oppfylle kravet om 100% oppetid, og gjør Larsen og kollegene hans i stand til å kjøre oppgraderinger av systemene helt uten å måtte ta ned tjenester og gjøre dem utilgjengelige for de rundt 2000 brukerne, de fleste av dem kunder som f.eks. banker, som til enhver tid trenger dem.

— Det er selvfølgelig mye dyrere å være på to datasentre, men vi gjør det for å kunne oppgradere i fart. Vi kan oppgradere det ene systemet mens det andre står og går, så gjør vi motsatt etterpå. Så øker ytelsen, selvfølgelig, fordi vi sprer det på to datasentre. Det kunne vi ha gjort i ett datasenter også, men georedundans gir oss sikkerhet hvis f.eks. strømmen skulle gå i det ene datasenteret, forteller Larsen.

Vipps som selskap er bundet av lovgivning som pålegger dem å bruke norske datasentre. Det lagres sensitiv informasjon på disse serverne, datatyper som rett og slett ikke er lov til å lagre i utlandet. Men det er ikke derfor Vipps er kunde hos akkurat Braathe Gruppen.

— De har vært veldig tilpasningsdyktige og kundevennlige. Braathe-folkene er veldig responsive, vi sender dem bare en melding, så står de på. De strekker seg i forhold til å møte våre behov og forstår hva vi trenger. Det er det vi setter pris på, fremfor alt. Det har vært en bra leverandør å vokse sammen med, avslutter Larsen.

En glimrende kunde å jobbe med
For Braathe Gruppen er Vipps en spennende kunde å jobbe med, ikke minst fordi Vipps har utfordret selskapet til å levere litt ut over det vanlige.

— Omfanget er veldig stort, og dette er en av de største hosting-kundene vi har. Det ligger mye konsulentarbeid bak løsningen, og her bruker vi den tyngste kompetansen vi har. For de tekniske medarbeiderne våre er dette glimrende utfordringer å jobbe med. Her må vi inn med ekstra lag med sikkerhet, redundans osv. En kunde som har så strenge krav er motiverende og interessant å jobbe med, sier Dag Johansen, som er salgssjef tjenester region øst i Braathe Gruppen.

— Dette er jo teknologi som er kjent, men det må en god del tilpasninger til. Det må konfigureres og testes, og det gjør Vipps til en profesjonell og veldig god teknisk kunde som gir oss erfaring. Vi er veldig glade i Vipps, sier Johansen.