BLOGG
 / Fra Skype til Teams

Fra Skype til Teams

31.juli 2021 skrur Microsoft av Skype for Business, og det vil ikke være mulig å bruke tjenesten lengre. Dersom dere enda bruker Skype på jobb, er det på tide å gjøre noe med det. Vi har spesialister på Microsoft sin samhandlingsplattform Teams, og hjelper dere gjerne fra Skype til Teams.

Microsoft har hatt gode resultater med Skype, men har også videreutviklet applikasjonene sine for en ny generasjon og vil derfor utfase Skype 31.juli 2021. Den nye samhandlingsplattformen, Teams, er utviklet for å dekke behovene knyttet til samtaler, møter, oppgaver og dokumenthåndtering, samt at kravene til sikkerhet og kontinuitet er betydeligere strengere enn noen gang tidligere.

Tips til å avholde effektive møter i Teams. 

Hvorfor skal dere bytte til Teams?
I dag forventes det moderne løsninger for informasjon- og kunnskapdeling, både formelt og uformelt. En skal ha mulighet til å jobbe fra hvor som helst, når som helst og samarbeide på tvers av verden, uten å måtte møtes. Microsoft Teams gjør dette mulig!

Microsoft Teams er et verktøy for møter i sanntid, og for chat etter behov. Man kan jobbe sammen i store og små grupper, avdelingsvis eller ad-hoc ut i fra behov. Plattformen fungerer også for å ta direkte kontakt og ha lyd- eller videosamtale med en eller flere personer over nett.
Videre kan du, sammen med kolleger og team, lage og samarbeide direkte i en fil uten å måtte bytte applikasjon. Microsoft har integrert Office 365 i Teams, slik at en enkel kan åpne hvilken som helst Office program for å samarbeide om en oppgave.
Når dere først er begynt å bruke Teams vil dere lure på hvorfor dere ikke har tatt applikasjonen i bruk tidligere.

Glem mobilen når du sitter på kontoret.
Kom deg over på det moderne kontor hvor du bruker headsett for å kommunisere med dine forretningspartnere enten om det er en «vanlig» telefonsamtale eller du er deltaker eller arrangør av store eller små møter. Tale i Teams samler all kommunikasjon ett sted. Les mer om tale i teams her.

Hvordan komme i gang med Teams?
Om dere enda bruker Skype kan dere ta kontakt med oss for en innføring i Teams. Teams gir nye muligheter som skaper store muligheter for en mer effektiv arbeidsplass. Vi har flere konsulenter med god kunnskap på fagfeltet, som kan ta en gjennomgang av deres bedrift og se på hva dere trenger for en effektiv arbeidshverdag.

Hvis dere fra før har Microsoft 365 Business- eller Enterprise avtaler, så er Teams allerede inkludert i lisensen.

Fyll ut skjemaet under så gjør vi en gjennomgang av deres bedrift.

 

Vil du vite mer? Fyll ut skjemaet.