VI TILBYR / Konsulentkonto
 / Konsulentkonto
Forutsigbart, prisgunstig og rask respons.

Konsulentkonto

For forutsigbarhet, ved større prosjekter og ønske om prioritert respons tilbyr vi konsulentkonto.

Konsulentkonto gir deg mulighet til å tilpasse forbruket ut fra egne behov og oppnå gunstige rabatter på timeprisene våre, ved å forhåndskjøpe et gitt beløp. Du kan fritt bruke saldoen på hvilken som helst timebasert tjeneste vi har: systemkonsulent, systemarkitekt og systemutvikler. I tillegg til gunstig rabatter, får du også tilgang på:

  • Garantert responstid innen fem virkedager (kan utvides).
  • Mulighet for ekspressbehandling dersom feil oppstår.
  • Fast oppmøte, vi avtaler regelmessige oppmøter.
  • Fakturert pr påbegynte halve time, fremfor påbegynte hele time.

Utvidet garantert responstid
Utvidet garantert responstid gir deg prioritert behandling på dine oppdrag. Vi garanterer å påbegynne oppdraget senest to virkedager etter bestilling.

>> Våre tjenestebeskrivelser
PRODUKT
PRIS
Konsulentkonto med 10% rabatt
25 000 NOK
Konsulentkonto med 12,5% rabatt
75 000 NOK
Konsulentkonto med 15% rabatt
150 000 NOK
Konsulentkonto med 20% rabatt
500 000 NOK
Utvidet garantert responstid (Konsulentavtale)
2 500 NOK/MND
Utvidet garantert responstid (Nettskyavtale/SSA-D)
950 NOK/MND
Ekspressgebyr forutsatt avtale om utvidet garantert responstid
2 450 NOK
Ekspressgebyr uten avtale om utvidet garantert responstid
25 000 NOK
Alle priser er eks. mva.
La oss hjelpe deg opp i skyen