Ledelsen

 • Tron Braathe linkedin

  Daglig leder

  Siv. Ing. Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU. En av selskapets gründerne og hovedaksjonær. Jobber også med noen av de største kundene og på enkelte av de mest komplekse tekniske løsningene og leveransene. Leder selskapets ledergruppe.

 • Ole Braathe linkedin

  Administrasjonssjef

  Styreformann og en av selskapets hovedaksjonærer. Ansvarlig for Administrasjonsavdelingen. Deltar i selskapets ledergruppe.

 • Håkon Svendsen linkedin

  Teknisk sjef

  Siv. Ing. Teknisk Kybernetikk fra NTNU. Ansvarlig for Teknologiavdelingen, herunder design og utvikling av selskapets datasenter, sentrale infrastruktur og tekniske tjenester. Deltar i selskapets ledergruppe.

 • Thomas Rossfjord linkedin

  Operasjonssjef

  Høyskole Ing., EDB & Automasjon fra HiØ. Ansvarlig for operasjonsavdelingen, herunder overordnet ressursplanlegging og prioritering av oppgaver innenfor operasjonelle aktiviteter. Deltar i selskapets ledergruppe.

 • Even Myrvold linkedin

  Økonomisjef

  Siv Øk. Fra NHH i Bergen. Ansvarlig for Økonomiavdelingen, internsystemer og administrative oppgaver, herunder regnskap, revisjon, fakturering og rapportering. Deltar i selskapets ledergruppe.

 • Tor Jahren linkedin

  Salgssjef

  Siv.Ing Informasjon og kommunikasjonsteknologi fra HiA. Jobber innenfor tjenester og løsninger, avtale og konseptarbeid. Deltar i selskapets ledergruppe.

 • Ulrik Nilsen-Nygaard linkedin

  Sjef forretningstuvikling

  Siv Ing. i Aeronautikk fra University of Glasgow. Ansvarlig for intern forretningsutvikling, videreutvikling av tjenesteportefølje mm.

 • Justyna Harasimczuk linkedin

  Regnskapssjef

  Mastergrad i Økonomisk ledelse og markedsføring fra Warsaw University, School of Management. Erfaring som Business Controller i DNB. Ansvarlig for regnskapene.

 • Jørgen Eriksen linkedin

  Kvalitetssjef

  Siv. Ing. Datateknikk fra NTNU. Har utvidet ansvar for porteføljestyring av interne verktøy, samt design og optimalisering/automatisering av forretningsprosesser med fokus på økt produktivitet og kostnadsbesparelser innen leveranser og tjenesteproduksjon.

 • Jostein Arnesen linkedin

  Konsulentsjef

  B. Sc. i Informatikk fra HiØ. Ansvarlig for konsulentgruppa som primært jobber med ad-hoc konsulentoppdrag ute hos kunder, klargjøring og device management, samt datasenterinstallasjoner.

 • Daniel Tangen linkedin

  Leveransesjef

  B. Sc. i Informasjonsteknologi fra NITH. Ansvarlig for Leveransegruppa som styrer leveranseprosjektene når nye kunder skal flytte inn i datasenteret vårt og ta i bruk moderne nettskyløsninger.

 • Andreas Moe linkedin

  Driftssjef

  Høyskole Ing., Dataingeniør fra HiØ. NK i Operasjonsavdelingen og ansvarlig for driftsgruppa. Jobber med løpende drift, vedlikehold og oppdateringer, avansert diagnose/feilretting og implementering av nye kundeløsninger i datasenteret.

 • Lars Erik Andersen linkedin

  Supportsjef

  B. Sc. i Informatikk fra HiØ. Ansvarlig for supportgruppa. Support jobber med endringsforespørsler, brukersupport, feilretting og øvrige tekniske oppgaver innenfor drift og tjenesteleveranse. De har utstrakt kundekommunikasjon pr telefon og e-post og sørger for å koordinere oppgaver og holde kunder og brukere orientert om status og fremdrift under arbeidet.

 • Espen Øxnes linkedin

  Utviklingssjef

  Lang erfaring med ledelse av IT prosjekter og selskaper innenfor både drift og utvikling. Bakgrunn fra operativ IT drift med fokus spesielt på SaaS/Webapplikasjoner.