Om oss / Miljøprofil

Vi ønsker å bidra til å ta vare på miljøet. En rekke tiltak hjelper oss så vi ikke unødig bidrar til forurensning.

Noen av våre konkrete miljøtiltak:

  • Grønt datasenter
  • Energieffektive løsninger og unngå unødvendig energibruk
  • Vi tilstreber å redusere påvirkning på ytre og indre miljø
  • Vi tilstreber å transportere vårt gods på en miljøbevisst måte
  • Vi reduserer mengde papir og manuelle operasjoner, ved stadig økt bruk av elektroniske prosesser
  • Vi gjør vårt ytterste for at kasserte elektroniske produkter går til gjenvinning og ikke påvirker det ytre miljøet
  • Miljøarbeidet styres av gjeldende lover og forskrifter, parallelt med kontinuerlig arbeid knyttet til overvåkning og forebyggende tiltak

Bærekraftig resirkulering
Vi har flere tusen servere i produksjon i sitt datasenter. Antallet øker kontinuerlig i takt med nye leveranser. Mye energi benyttes til avkjøling av serverne. Vi har derfor bygd et frikjølesystem basert på jordkjøling. Det er gravd to separate slynger, hver på 7.500 meter, som til sammen gir mulighet for å kontinuerlig avgi eller hente ca 400KW kjøle- eller varmeeffekt. Total lengde på rørsløyfene er 15.000 meter.

I tillegg er det et større varmeanlegg som trekker opp mot 150KW tilkoblet systemet. Varmeanlegget gir varme til kontorer, tappevann, maskinhall og en universaltørke for korn og bioenergi. Alle tre sløyfene er reversible, noe som gjør at de kan gi kjøling eller varme etter behov. Totalt sirkulerer ca 35.000 liter med miljøvennlig kjølevæske (Propylenglycol) i systemet.

Pumpene til sirkulering av kjølevæsken er computerstyrte og dermed oppnår vi automatisk redusert strømforbruk ved redusert kjølebehov samtidig som tilstrekkelig sirkulasjon i systemet opprettholdes, for å sikre best mulig energieffekt.

Samarbeid med 3 STEP IT
Siden 2012 har vi vært partnere med 3 STEP IT – og vår IT-kompetanse kombinert med 3 Step ITs evne til å finansiere bedrifters IT-prosjekter med tilhørende prosesser som setter IT-utstyrets fullstendige livssyklus i perspektiv, er en gylden kombinasjon.

3 Step IT har mer enn 20 år på baken i bransjen og som partnere er det viktig at man stiller seg noenlunde likt med tanke på verdier og prioriteringer. Vi søker å være en pålitelig partner for 3 Step IT, som de kan stole på og som deler verdigrunnlag rundt blant annet miljø og bærekraft. Vi ønsker å tilby produkter og tjenester som tilgodeser miljøhensyn i størst mulig omfang.

Vi er ikke bare partner, men også kunde av 3 Step IT. For oss er det viktig å tenke på miljø i alle prosesser. Derfor benytter vi  oss av 3 Step ITs tjenester for avhending og datasletting av IT-utstyr. Det sikrer ikke bare miljøvennlig gjenbruk, reduksjon og resirkulering av EE-avfall, men inkluderer også den sikreste dataslettingen på markedet, nemlig Blancco.

Les mer om vårt samarbeid her

La oss hjelpe deg opp i skyen