Salg

 • Tor Jahren linkedin

  Salgssjef

  Siv.Ing Informasjon og kommunikasjonsteknologi fra HiA. Jobber innenfor tjenester og løsninger, avtale og konseptarbeid. Deltar i selskapets ledergruppe.

   tor.jahren@braathe.no

  +47 481 30 792

 • Dag Johansen linkedin

  Senior Kunderådgiver

  Jobber med rådgivning og salg innenfor tjenester, løsninger, avtaler og konseptarbeid.

   dag.johansen@braathe.no

  +47 924 68 338

 • Terje Løvstad linkedin

  Senior Kunderådgiver

  20 års erfaring i bransjen og har jobbet med ledelse på strategisk og operativt nivå, prosjektledelse og organisasjonsutvikling innenfor flere virksomhetsområder.

   terje.lovstad@braathe.no

  +47 958 97 800

 • Eivind Seip Haugsnes linkedin

  Senior Kunderådgiver

  Lang erfaring innen IT bransjen. Jobber med rådgivning og salg innenfor tjenester, løsninger, avtaler og konseptarbeid.

   eivind.seip.haugsnes@braathe.no

  +47 900 13 408

 • Hege Pettersen linkedin

  Senior Kunderådgiver/Problem Manager

  Høgskolekanditat IT fra HiOf. Jobber mot mange av våre tjenesteavtalekunder og som prosjektleder i forbindelse med implementering av nye større kunder.

   hege.pettersen@braathe.no

  +47 917 99 714

 • Tor Edvardsen linkedin

  Senior Kunderådgiver

  Jobber med et stort antall kunder innenfor salg og rådgivning på produktnivå.

   tor.edvardsen@braathe.no

  +47 69 01 31 26

 • Anna Shaheeda Såheim linkedin

  Markedsansvarlig

  Ansvarlig for generelt markedsmateriell, profilering og malverk, vår web, våre kundeverktøy, kampanjer og kundeaktiviteter, annonsekoordinering og branding.

   anna.saaheim@braathe.no

  +47 69 01 31 04