Om oss / Historie

Farmen som ble serverfarm: Vi har brukt bygningsmasse og eiendom til utvikling av kontorer og et høyteknologisk datasenter.

Farmen som ble en serverfarm
Grønn IT har lenge stått i fokus hos oss, og for å drive energieffektivt har vi gravd ned 15 kilometer kjølesløyfer under jordene på eiendommen. «Farmen» er dermed i dag først og fremst blitt en «serverfarm», selv om det fortsatt også dyrkes på tradisjonelt vis.

Den gamle låven på gården er helt ombygd til en toppmoderne teknologilåve hvor rundt femti av våre medarbeidere sitter, og mer enn 10.000 brukere og 3.000 servere betjenes. Hovedkontoret forblir her på Nærum gård, men vi har også utvidet med kontorer sentralt i Oslo, Tromsø, Kongsberg, Mo i Rana, Harstad, Bodø og Skien og teller nå mer enn 175 dedikerte medarbeidere.

Daglig fokuserer vi på hvordan tjenestene våre kan forbedres og gjøre brukernes IT-hverdag mest mulig bekymringsfri. I 2020 har vi ett mål om å innta en enda sterkere posisjon som en av de ledende på levering av nettskytjenester til norske virksomheter.

Vårt verdisett
Vi søker å være bevisste, responsive og ambisiøse – dette utgjør BRA, som er vårt arbeidsmantra i hverdagen, for å besørge nettopp «bekymringsfri IT» for våre kunder.

Vi viser at vi er bevisste vårt ansvar for kollegaer, kunder og andre. Vi er responsive ved at vi utfører våre oppgaver effektivt, til angitt tid og med angitt kvalitet. På egne vegne, og som representanter for bedriften vi er ansatte i, er vi ambisiøse.

Ved å være fremoverlente, endringsvillige og nytenkende skaper vi bekymringsfri IT!

Bakgrunn
Vår oppstart tilbake i 1989, har sin bakgrunn i en tidlig erkjennelse av at det eksisterte et stort behov for bistand til å få datasystemer til å fungere mest mulig smertefritt. Selve interessen for informasjonsteknologi og vår grunnleggende kompetanse kom gjennom erfaringer gjort etter investering og bruk av eget utstyr allerede tidlig på 80-tallet.

Startet som en hobby
Braathe Gruppen ble først etablert som en hobby ved siden av skole og studier, men med svært få aktører og lite konkurranse i et voksende marked, så ante vi en mulighet. Vi ønsket å bistå virksomheter med å ta i bruk avansert teknologi på en effektiv, stabil og sikker måte. I dag har det blitt vår visjon, og vi kaller det for “Bekymringsfri IT”.

Flere familiemedlemmer ble etter hvert engasjert både på driftssiden og eiersiden og i 1998 overdro Randi og Willy Braathe familiegården Nærum, som har fulgt slekten siden midten av 1700-tallet, til selskapet. Oppgjøret ble gjort i aksjer som de fremdeles besitter. I dag er Tron og Ole Braathe 9. generasjons eiere av familiegården gjennom selskapene.

La oss hjelpe deg opp i skyen