VI TILBYR / Datasentertjenester
 / Privat Nettsky
Den enkle og effektive løsningen

Privat Nettsky

Løsningen for selskaper som ønsker høyest mulig sikkerhet, kontroll og ytelse. Dine data er lagret trygt i våre datasentre.

I vår private nettsky – BRA Nettsky, oppbevarer vi dine data på en egen, separat server hos oss i Braathe Gruppen. Dine data speiles og lagres trygt i våre norske datasentre.

Dataene er kun tilgjengelig gjennom krypterte koblinger. Løsningen åpner for mer spesifikke kundetilpasninger enn det som er mulig med offentlig sky. BRA Nettsky er vår sikreste type skyløsning, og vi tar hånd om programvare og infrastruktur for deg.

En privat nettsky er den beste løsningen dersom høy oppetid, streng sikkerhet og personvern er viktig. BRA Nettsky egner seg derfor spesielt for selskaper som er underlagt retningslinjer som utelukker offentlige nettskyløsninger.

Dersom man ønsker å oppnå fordelene ved ulike typer skyløsninger, kan BRA Nettsky kombineres med både vår Offentlig Nettsky og ditt eget datasenter i en hybridsky.

BRA Nettsky er ikke basert på forbruk, som er normalt i offentlige nettskyløsninger, og vil derfor gi forutsigbare kostnader.

>> Våre tjenestebeskrivelser
PRODUKT
PRIS
Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/IOPS Profil 1/100Mbps), ASP Standard SLA
1 700 NOK/MND
Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), ASP Standard SLA
2 250 NOK/MND
Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), ASP Standard SLA
3 450 NOK/MND
Dedikert virtuell DB Server instans på Delt VM (8GB/50GB DB) inkludert SQL Server Core lisenser, ASP Standard SLA
3 950 NOK/MND
Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), ASP Standard SLA
4 150 NOK/MND
Dedikert virtuell DB Server Plus (48GB/200GB/4vCPU/IOPS Profil 4/100Mbps), ASP Standard SLA
5 850 NOK/MND
Dedikert fysisk Server (64GB/6x600GBSAS/6C CPU), ASP Standard SLA
6 150 NOK/MND
Ekstra serverressurser
Tillegg pr 1 vCPU pr VM
200 NOK/MND
Tillegg pr 1 GB RAM pr VM
100 NOK/MND
Tillegg pr 50GB Disk pr VM
125 NOK/MND
Alle priser er eks. mva.
La oss hjelpe deg opp i skyen