Ariel Foto har virkelig tatt bilder av halve Norge. Som et av landets største skolefotofirmaer har vi fotografert mer enn 3,6 millioner elever. Vårt samarbeid med Braathe startet for over 15 år siden.

En viktig suksessfaktor har vært nettsiden vår. Nettsiden er laget av Braathe helt fra bunnen, med omfattende funksjonalitet. Vi har 220.000 enkeltkunder, de fleste bestiller bildene sine på nettet. Vi er kjempefornøyd med denne løsningen, etter at den var på plass har det bare vært å bruke den.

Nettsiden er en god selger, og IT-funksjonene er naturligvis helt avgjørende for oss. Derfor har vi valgt tryggheten ved å legge alt i en skyløsning hos Braathe, i stedet for å ha dette i eget hus. Etter over 15 års samarbeid har vi stor tillit til vår IT-leverandør.

Braathe leverer også det meste av hardware til oss. Vi har 50 fotografer som skal utstyres for en kort og hektisk fotosesong hvert år!

Hilde Barsjø Ariel Foto AS