Over 3,7 millioner nordmenn har BankID, og over en million har også BankID på mobil. BankID brukes av alle landets banker,  offentlige digitale tjenester og stadig flere virksomheter innenfor en rekke bransjer. 

I 2004 fikk de første norske kundene BankID. Da hadde den norske banknæringen jobbet i fire år for å utvikle en felles infrastruktur. I 2014 ble BankID Norge AS etablert. BankID Norge AS eier merkevaren BankID, og er ansvarlig for drift, utvikling, kommunikasjon og salg til brukersteder.


Elektronisk identifikasjon med BankID oppfyller myndighetenes krav
til ID- og legitimasjonskontroll og bindende elektronisk signatur.
BankID brukes av alle landets banker, og kan tas i bruk av alle
virksomheter som vil ha en sikker og enkel identifisering på nett.