Fiskå Mølle Moss AS driver med kornhandel. Vi har som mål å få kornet fra produsent til sluttbruker med minst mulig bruk av ressurser, og sikre at produsenten får riktig pris for kornet sitt.

Siden virksomhetsområdet vårt er ganske spesielt, har vi sammen med Braathe Gruppen utviklet et skreddersydd bransjeprogram. Det driftes som en ASP-løsning hos Braathe, og er lagt opp i et format så vi enkelt kan endre selv når det er mindre justeringer som for eksempel prisendringer. 

Kriteriene for kjøp av korn endres noe hvert år, og da må det gjøres forandringer i programmet slik at kvaliteten settes riktig og avregningen stemme. De justeringene må gjøres av datafolk hos Braathe, og etterpå må hele programmet gjennomtestes.

Noen ganger blir fristene veldig korte, men Braathe har alltid klart å løse det på en god måte. De har opparbeidet seg en bra kompetanse! Vi har en veldig tett dialog, og er svært tilfredse med måten samarbeidet fungerer på.

Eli Markussen
Fiskå Mølle Moss AS