Nortransport AS er en profesjonell og ansvarlig samarbeidspartner. Vårt brede spekter av tjenester inkluderer alt fra vegvedlikehold og enkle transportoppdrag på vei, til komplekse kundetilpassede logistikkløsninger.

Med kompetanse i alle ledd vil vi gi våre kunder effektive transport- og logistikkløsninger av høy kvalitet. Vi skaper merverdi gjennom våre kompetente medarbeidere og vårt omfattende nettverk av dyktige transportører og samarbeidspartnere. Vi er lokalisert på Østlandet og opererer i Norge, Sverige og Nord-Europa.

Nortransport investerte i nytt transportstyringssystem K2 i 2014. I den forbindelse måtte vi finne en IT driftsleverandør som kunne ta hånd om dette systemet og de andre løsningene som Nortransport benytter. Transportsektoren er i en rivende utvikling og kundene stiller stadig større krav til innovasjon og funksjonalitet. Leverandørene våre må gjøre det samme. Vi har sett at nettskytjenestene fra Braathe Gruppen møter våre behov på en veldig god måte.

Vi er inne i vår andre avtaleperiode med Braathe Gruppen.

Jan Ole Endal
Nortransport