Overtakelse av virksomheten skjer per 13.04.2018

Alle tjenester og kundeforhold fortsetter uavbrutt som tidligere, og ansatte i Iterum vil være med virksomheten videre. Deres etablerte kontaktpersoner i Iterum vil som tidligere også være tilgjengelige. Tron Braathe vil overta som daglig leder i Iterum AS og selskapet vil innlemmes i Braathe Gruppen AS i løpet av den nærmeste tiden. Samlet sett vil Braathe Gruppen etter overtakelsen få 70 medarbeidere og ca. 185 millioner kroner i årsomsetning. 

Braathe Gruppen har levert IT infrastruktur, konsulent- og driftstjenester samt nettskytjenester som Serverhosting (IaaS) og ASP Desktop (SaaS) siden slutten av 80-tallet, og har i dag kontorer og moderne datasentre i Rygge og Oslo. Selskapets hovedkontor ligger i Rygge. 

Kontaktpunkter for kundedialog relatert til overtakelsen:

• Salgssjef Tor Jahren, tor.jahren@braathe.no, mob: 481 30 792
• Senior Kunderådgiver Terje Løvstad, terje.lovstad@braathe.no, mob: 958 97 800

Tidligere daglig leder Lars Gunnar With, og øvrige medarbeidere fra Iterum er også tilgjengelig for mer informasjon.