Overtakelse av virksomheten skjer per 01.11.2017.

Braathe Gruppen AS har kjøpt selskapet Sysit AS og vil innlemme selskapet i egen virksomhet. Oppkjøpet er en naturlig del av Braathe Gruppens strategi for videre vekst og ekspansjon i markedet for Nettsky- og IT driftstjenester i Norge. Både Sysit og Braathe Gruppen er begge aktører som har levert slike tjenester til bedriftsmarkedet i over 20 år. Selskapene har både overlappende og utfyllende tjenestespekter som vil komme både kunder av Sysit og Braathe Gruppen til gode i tiden som kommer.

Etter overtakelsen av Sysit får Braathe Gruppen 60 medarbeidere og ca 135 millioner i årlig omsetning.

Kontaktpunkter og prosjektansvarlige for kundedialogen er:

• Salgssjef Tor Jahren, tor.jahren@braathe.no, mob: 481 30 792
• Senior Kunderådgiver Terje Løvstad, terje.lovstad@braathe.no, mob: 958 97 800

For ytterligere informasjon om Braathe Gruppen se: http://www.braathe.no
eller kontakt daglig leder:

• Tron Braathe, tron@braathe.no, mob: 908 48 200