VI TILBYR / Systemarkitekter
 / Systemarkitekter
Arkitektene du ikke klarer deg uten

Systemarkitekter

Mennesker som forstår hvordan samspillet mellom alle komponentene i en robust IT-struktur spiller sammen

Våre systemarkitekter er nøkkelpersoner for hele vårt driftsmiljø. Det er de som fletter sammen den tekniske designen av vår IT-infrastruktur, og dermed også systemene vi bygger for deg.

Systemarkitektene er helt avgjørende deler av våre team som står for tekniske kravsspesifikasjoner, design, leveranse og støttesystemer til og av både egne og kunders IT-systemer.

Gjennom behovskartlegging og analyser kommer de frem til løsningsforslag som oppfyller selv de strengeste krav og deres råd veier tungt for valg av IT-strategi, samt hvilke verktøy og rammeverk som egner seg best til oppgavene som skal løses.

>> Våre tjenestebeskrivelser
PRODUKT
PRIS
Systemarkitekt, per enkelttime
1390 NOK
Senior systemarkitekt, per enkelttime
1690 NOK
Systemarkitekt med spesialisering, per enkelttime
1990 NOK
Alle priser er eks. mva.
La oss hjelpe deg opp i skyen