VI TILBYR / Konsulenttjenester
 / Systemutviklere
Fra analyse til implementering

Systemutviklere

Å vite nøyaktig hva du trenger er ofte det vanskeligste å finne ut av.

Oppdragshåndtering (Field service)
Skreddersydd tjeneste for planlegging og gjennomføring av oppdrag eller aktiviteter ute i felten og på kontoret

Intranett
Samle og publisere informasjon og data fra ulike kilder, presentert på en forståelig og oversiktlig måte internt i organisasjonen. Få en Sharepointløsning som effektiviserer samarbeidet internt i din bedrift, som forbedrer informasjonsflyten og gir overlegen dokument-, prosjekt- og kundeoversikt. Vår løsning, bygget på Sharepoints rammeverk, gir deg en brukervennlig løsning for alt dette samt skikkelig avvikshåndtering. Alt integreres naturligvis med øvrige produkter i Office-pakka.

Integrasjoner
Vi hjelper deg å rydde bort tungvinte analoge prosesser og flytte rutinene inn i digitale verktøy, med dokument-/filhåndtering og rapportering, grensesnittstilpasninger til ulike brukergrupper og enheter, å sørge for at de ansattes behov for informasjon møter ledelsens behov for å informere, og integrasjon og datauthenting der standardintegrasjoner ikke er tilgjengelige.

>> Våre tjenestebeskrivelser
PRODUKT
PRIS
Generelt utviklingsarbeid etter medgått tid, per enkelttime (Utvikler)
1 290 NOK
Generelt utviklingsarbeid etter medgått tid, per enkelttime (Seniorutvikler)
1 590 NOK
Generelt utviklingsarbeid etter medgått tid, per enkelttime (Spesialistutvikler)
1 990 NOK
Timebank
Ved kjøp av 10 timer, 10% rabatt
Ved kjøp av 50 timer, 12,5% rabatt
Ved kjøp av 100 timer, 15% rabatt
Ved kjøp av 500 timer, 20% rabatt
Alle priser er eks. mva.
La oss hjelpe deg opp i skyen