BLOGG
 / Teams: Dette er nytt i januar

Teams: Dette er nytt i januar

Kilde: Microsoft

Grupperom, Oppgavepublisering, Godkjenninger og mer i Microsoft Teams
Oppdateringene i Microsoft Teams gjør det enkelt for alle å delta i store møter, bidrar til å koble sammen organisasjoner og styrker frontlinjearbeidere.

En av Microsoft mest etterspurte Teams-funksjoner er nå allment tilgjengelig! Grupperom gjør det enkelt å dele møtene inn i mindre grupper for å muliggjøre diskusjoner, idédugnader og læringsgrupper. Møteholder kan enkelt hoppe mellom grupperom, komme med kunngjøringer til alle grupperommene samtidig, og når som helst hente alle tilbake til hovedmøtet. Alle møteressurser, inkludert møtefiler, tavler, opptak og transkripsjoner er tilgjengelig for gjennomgang og bruk av møteholder.

Se hvordan grupperom fungerer her.

Med den nye publiseringsfunksjonen for Oppgaver i Teams kan kunder nå drive konsekvent oppgaveutføring i stor skala på tvers av alle steder i organisasjonen. Hovedledere og regionale ledere kan opprette og sende oppgaver til konfigurerbare relevante plasseringer og spore fremdriften gjennom automatiske sanntidsrapporter. Ledere har verktøy som gjør det enkelt å delegere oppgaver, og de som mottar oppgavene har en enkel prioriteringsliste som viser dem akkurat hva som må gjøres. Identifikasjon, publisering og rapportering av oppgaver er nå allment tilgjengelig.

Under kan du se hvordan oppgaver ser ut i Teams.

Godkjenninger, som nå er allment tilgjengelig, gjør deg i stand til enkelt å opprette, administrere og dele godkjenninger inne i selve Teams. Du kan raskt starte en godkjenningsflyt fra det samme stedet du sender en chat, i en kanalsamtale, eller fra selve Godkjenninger-appen. Bare velg en godkjenningstype, legg til detaljer, legg ved filer og velg godkjennere. Når de er sendt inn, kan godkjenninger gjennomgås og besvares etter behov.

Nye ikoner til diagrammer
En mye etterspurt oppdateringer er nå lagt inn. Nå har en tilgang til et stort innholdsbibliotek med ikoner og bilder som enkelt kan settes inn direkte i Visio-diagrammene. Du kan rotere, endre farge og størrelse på det valgte innholdet uten at bildekvaliteten forringes.

Vi hjelper til med oppsett i Teams. Fyll inn skjemaet nederst på siden, så kontakter vi deg.

Vil du vite mer? Fyll ut skjemaet.