Er du interessert i en spesiell eller ekstra driftssikker kommunikasjonsløsning? Vi har kompetanse og erfaring fra en rekke kompliserte og spesialdesignede kommunikasjonsløsninger som er bygd for alltid å være oppe. Vi har tilgang på ulike aksessnett og kan bygge en infrastruktur med backup/fail-over aksesser uten noen «single point of failure». 

Backuplinjer i uavhengige aksessnett med automatisk VPN fail-over er enkelt å implementere. Brannmurer kan konfigureres i cluster for å eliminere maskinvare feil. DNS oppføringer kan håndteres slik at de automatisk oppdateres dersom trafikkes må rutes inn på en et alternativt IP nett. Kontakt oss så kommer vi med et løsningsforslag til deg.


Dette får du

  • Lukkede nett basert på Lag 2 VLAN
  • Lukkede nett basert på Lag 3 IP VPN
  • Backuplinjer med automatisk failover
  • Redundante VPN nett med automatisk failover
  • Automatisk omruting av inngående trafikk ved failover til backuplinje
  • Brannmur clusterløsninger med hardware failover


Dokumentasjon