Driftsavtaler

Beredskap, regelmessig vedlikehold og overvåking av egen IT plattform

Med en driftsavtale kan du sikre forutsigbarhet og kontinuitet for din egen IT plattform slik at brukerene kan jobbe effektivt og du kan ha forutsigbarhet i kostnader og tjenestenivå. Med responstidsavtale opg support kan du sikre rask tilgang på IT kompetanse, mens systemdrift, systemsjekk og serverpatching sikrer regelmessige kontroller, oppdateringer og vedlikehold. Med automatisk overvåking blir både vi og du varslet når feilsituasjoner oppstår, slik at nødvendige feilrettingstiltak kan iverksettes uten unødig opphold. Kontrollrutiner sikrer i tillegg at backup og sikkerhetssystemer til enhver til er oppdatert.

Beredskap og responstid

Med en Beredskap- og responstidsavtale er dere sikret tilgang til personell med rett kompetanse. Skulle det oppstå en situasjon hvor det er ønskelig med ekstra rask responstid gir avtalen også mulighet til å benytte ekspressoppdrag. I løpet av 1 time har du da tilgang til kvalifisert hjelp.Trenger du beredskap 24/7 kan du i tillegg tegne en avtale om tilgang til vakttelefon.

Mer om tjenesten

Support

Med en supportavtale sikrer du brukerne dine tilgang til kvalifisert bistand og feilretting slik at de kan bruke arbeidstiden på det de skal. Du kan velge mellom ordinær brukerstøtte for alle IT brukerne, superbrukerstøtte for utvalgte IT ressurspersoner eller systemstøtte knyttet til serverplattformen deres.

Mer om tjenesten

Systemdrift

Med tjenesten systemdrift fra Braathe Gruppen blir IT systemene dine gjennomgått og oppdatert minst en gang i året. De feil som oppstår underveis retter vi uten ekstra kostnad i henhold til avtalte SLA responstider.

Mer om tjenesten

Systemsjekk

Ved å være proaktive og gjennomføre regelmessig systemsjekker fra en til fire ganger i året oppdager vi potensielle feilkilder, ytelsesutfordringer, eller kapasitetsproblemer før de alvorlige problemene inntreffer og brukerne rammes av nedetid eller stabilitetsproblemer.

Mer om tjenesten

Serverpatching

Serverpatching er en tjeneste som knytter dine servere til en felles oppdateringplattform i Brathe Gruppens datasenter. Her blir patcher evaluert og rullet ut til tilknyttede servere på en kontrollert måte i et definert servicevindu. Ved hjelp av overvåkingsplattformen basert på System Center Operations Monitor og Advanced Hostmonitor kontrolleres status på oppdateringene og evt. feil som kan oppstå i forbindelse med patching blir tatt hånd om umiddelbart av driftsingeniørene som overvåker prosessen.

Mer om tjenesten

Overvåking

Overvåkingstjenesten er basert på en felles plattform med verktøyene System Center Operations Monitor og Advanced Hostmonitor. Servere, operativsystem og serverapplikasjoner blir kontinuerlig overvåket på applikasjonsnivå. Alarmmeldinger og varsler vises på overvåkingkonsollene hos driftsavdelingen der driftsingeniørene kan sette i gang nødvendige tiltak på bakgrunn av meldingene. På denne måten løses mange problemer uten at brukerne opplever noen konsekvenser.

Mer om tjenesten

Kontrollrutiner

Med avtale om kontrollrutiner følger vi opp backuplogger og sjekker sikkerhetssystemene slik at ikke noe av dette stopper opp uten at noen tar tak i det. Overlat de daglige rutinene til oss så blir de ivaretatt uavhengig av enkeltpersoner.

Mer om tjenesten
Dokumentasjon

Vesentlige fordeler:

  • Rask tilgang på kompetanse
  • Regelmessig vedlikehold
  • Avansert overvåking
  • Kvalitetskontroll

Ta kontakt for prisinformasjon

Prøv før du bestemmer deg!

Ta kontakt i skjemaet nedenfor så oppretter vi en demobruker til deg.

Kontakt oss her