Med en Beredskap- og responstidsavtale er dere sikret tilgang til personell med rett kompetanse. Skulle det oppstå en situasjon hvor det er ønskelig med ekstra rask responstid gir avtalen også mulighet til å benytte ekspressoppdrag. I løpet av 1 time har du da tilgang til kvalifisert hjelp.Trenger du beredskap 24/7 kan du i tillegg tegne en avtale om tilgang til vakttelefon.


Dette får du

  • Prioriterte oppdrag påbegynnes innen 2 virkedager
  • Mulighet til å benytte ekspressopdrag med 1 times responstid
  • Mulighet til å benytte teknisk vakttelefon 24/7
  • Mulighet til å avtale faste regelmessige oppmøter
  • Rabatt på konsulenttimer ved bruk av timebank

Priser

Produkt Pris
Utvidet garantert responstid Kr 500,- per mnd
Tilgang teknisk vakttelefon (24/7) Kr 2 000,- per mnd
Henvendelsesgebyr vakttelefon (inkl 30 min arbeid) Kr 950,-
Ekspressgebyr ved ekspressoppdrag Kr 1950,-