Med avtale om kontrollrutiner følger vi opp backuplogger og sjekker sikkerhetssystemene slik at ikke noe av dette stopper opp uten at noen tar tak i det. Overlat de daglige rutinene til oss så blir de ivaretatt uavhengig av enkeltpersoner.


Priser

Produkt Pris
Sjekk av backuplogger inkl 1 server og tapesystem kr 750,- per mnd
Sjekk av backuplogger - pr ekstra server kr 300,- per mnd
Sjekk av backuplogger - pr ekstra server over 5 servere kr 200,- pe rmnd
Sjekk av antivirusløsninger kr 300,- per mnd