Overvåkingstjenesten er basert på en felles plattform med verktøyene System Center Operations Monitor og Advanced Hostmonitor. Servere, operativsystem og serverapplikasjoner blir kontinuerlig overvåket på applikasjonsnivå. Alarmmeldinger og varsler vises på overvåkingkonsollene hos driftsavdelingen der driftsingeniørene kan sette i gang nødvendige tiltak på bakgrunn av meldingene. På denne måten løses mange problemer uten at brukerne opplever noen konsekvenser.


Dette får du

  • Kontinuerlig overvåking av en lang rekke parametre egnet til å fange opp potensielle driftsproblemer
  • Rask aksjon av kompetent personell ved feilmeldinger
  • Tjenesten omfatter systemer og enheter som angitt i kundens avtale
  • Verktøy og lisenser er inkludert i prisen

Fakta om tjenesten

  • Overvåkningskonsoll er bemannet i Normal Arbeidstid.
  • Overvåkningsparametere er til enhver tid basert på standardverdier og maler som levert av produsentene og tilpasset av Leverandøren.