Serverpatching er en tjeneste som knytter dine servere til en felles oppdateringplattform i Brathe Gruppens datasenter. Her blir patcher evaluert og rullet ut til tilknyttede servere på en kontrollert måte i et definert servicevindu. Ved hjelp av overvåkingsplattformen basert på System Center Operations Monitor og Advanced Hostmonitor kontrolleres status på oppdateringene og evt. feil som kan oppstå i forbindelse med patching blir tatt hånd om umiddelbart av driftsingeniørene som overvåker prosessen.

Tjenestene går normalt automatisk, men manuell pålogging og kontroll etter oppdateringer kan gjøres for utvalgte servere etter behov. Leverandøren er ansvarlig for en faglig kvalifisert vurdering og godkjennelse av hvilke oppdateringer som skal distribueres ut til Kundens systemer og når dette skal skje. Distribusjon av godkjente oppdateringer skal normalt skje minimum 1 gang pr mnd. Kundens servere konfigureres for automatisk installasjon av Microsoft sikkerhetsoppdateringer og tekniske hotfixes. Serveren settes opp til automatisk omstart avhengig av den enkelte sikkerhetsoppdatering.  Leverandøren skal overvåke den automatiske omstarten og observere om server kommer opp igjen. Dersom server ikke starter opp igjen normalt inkluderer tjenesten forsøk på manuell omstart ved hjelp av tilgjengelig installert verktøy for fjernkonsoll.


Dette får du

  • Løpende oppdateringer av sikkerhetspatcher og tekniske hotfixer hver måned
  • Automatisk eller manuell kontroll av prosessen
  • Kvalifisert vurdering av hva som skal oppdateres
  • Umiddelbare tiltak ved feilsituasjoner som følge av patching