Med en supportavtale sikrer du brukerne dine tilgang til kvalifisert bistand og feilretting slik at de kan bruke arbeidstiden på det de skal. Du kan velge mellom ordinær brukerstøtte for alle IT brukerne, superbrukerstøtte for utvalgte IT ressurspersoner eller systemstøtte knyttet til serverplattformen deres.

Brukerstøtte

Brukerstøtte gir alle IT brukere hos Kunden tilgang til Leverandørens Supporttjeneste og inntil 30 minutter fri telefonstøtte og/eller fjernstyring pr. sak. Kundens brukere vil registreres inn i Leverandørens Supportsystem og kan melde inn saker pr. telefon, web eller e-post.

Superbrukerstøtte

Gir superbrukere hos Kunden tilgang til Leverandørens Supporttjeneste med inntil 30 minutter fri telefonstøtte og/eller fjernstyring pr. sak. Kundens superbruker(e) vil registreres inn i Leverandørens Supportsystem og kan melde saker pr. telefon, web eller e-post.

Systemstøtte

Gir Kundens IT-ansvarlige tilgang til 2. Linje (Teknisk Drift) hos Leverandøren med inntil 30 minutter fri telefonstøtte og/eller fjernstyring pr. sak. Kundens IT-ansvarlige vil registreres inn i Leverandørens Supportsystem og kan melde saker pr. telefon, web  eller e-post.


Dette får du

 • 30 minutters fri telefonstøtte eller fjerstyring pr sak
 • SLA avtale med definerte responstider
 • Tilgang på norsktalende, sertifisert og kompetent personell
 • Rask respons
 • Mulighet for fjernstyring av din PC eller server

Fakta om tjenesten

Tjenesten dekker følgende personer i Kundens organisasjon

  • For Kunder med Brukerstøtte: Alle IT brukere i organisasjonen.
  • For Kunder med Superbrukerstøtte: Alle personer med Superbruker rolle i organisasjonen, normalt 1 person pr lokasjon.
  • For Kunder med Systemstøtte: Personer med IT-ansvar på server/systemnivå i organisasjonen.

Priser

Produkt Pris
Brukerstøtte Kr 100,- per mnd
Brukerstøtte 10pk Kr 750,- per mnd
Superbrukerstøtte 10pk Kr 450,- per mnd
Systemstøtte første server Kr 500,- per mnd