Med tjenesten systemdrift fra Braathe Gruppen blir IT systemene dine gjennomgått og oppdatert minst en gang i året. De feil som oppstår underveis retter vi uten ekstra kostnad i henhold til avtalte SLA responstider.


Dette får du

 • Alt nødvendig arbeid for å utføre preventivt teknisk vedlikehold
 • Alt diagnosearbeid ved oppståtte feil
 • Alt feilrettingsarbeid relatert til oppståtte feil
 • Definerte SLA responstider på alle typer oppgaver

Fakta om tjenesten

 • Preventivt vedlikehold utføres minst en gang pr. år
 • Preventivt vedlikehold inkluderer vurdering av behov for tekniske oppdateringer som resultat av systemsjekk
 • Preventivt vedlikehold inkluderer innlegging av nødvendige og/eller anbefalte fritt tilgjengelige tekniske oppdateringer av følgende art:
  • Firmware
  • Drivere
  • OS Servicepack
  • Serverapplikasjon Servicepack
  • Mindre versjonsoppdateringer (minor release) for eksempel fra 1.1 til 1.2

Priser

Produkt Pris
Systemdrift første server (HW/OS) pr server kr 950,- per mnd
Systemdrift Ekstra server (HW/OS) pr server kr 750,- per mnd
Systemdrift Backup pr system kr 950,- per mnd
Systemdrift Exchange pr system kr 450,- per mnd
Systemdrift MS SQL pr server kr 450,- per mnd
Systemdrift Citrix terminalserver pr server kr 750,- per mnd
Systemdrift VMWare pr ESX host kr 950,- per mnd
Systemdrift Brannmur pr enhet kr 350,- per mnd
Systemdrift Sentral Antivirusløsning pr system kr 500,- per mnd