Ved å være proaktive og gjennomføre regelmessig systemsjekker fra en til fire ganger i året oppdager vi potensielle feilkilder, ytelsesutfordringer, eller kapasitetsproblemer før de alvorlige problemene inntreffer og brukerne rammes av nedetid eller stabilitetsproblemer.

Leverandør utfører et angitt antall periodiske kontroller av Kundens systemer. Sjekkpunkter i henhold til kontrollskjema kontrolleres og skjema for systemsjekk fylles ut. Aktuelle kontrollverktøy kjøres og tilstandsrapporter lagres på egnet sted på Kundens og Leverandørens system. Status rapporteres pr. e-post i egnet skjema til Kunden med anbefalinger om tiltak.

Anbefalinger registreres som saker i Leverandørens saksbehandlingssystem. Tjenesten omfatter systemer og enheter som er angitt i kundens avtale. Lisensrettigheter for programvare og verktøy som Leverandøren installerer på Kundens systemer i forbindelse med leveranse av denne tjenesten dekkes og innehas av Leverandøren med mindre Kunden allerede innehar slike lisenser.


Dette får du

  • Regelmessig kvalitetskontroll av IT systemet ditt i hht definerte kontrollrutiner
  • En systemsjekkrapport som viser alle kontrollpunkten med status og evt. anbefalte tiltak
  • En oppsummering av problemstillinger som må vurderes nærmere
  • En muntlig gjennomgang av rapporten og systemets status

Fakta om tjenesten

  • Systemsjekkene utføres normalt fra Leverandørens lokaler ved hjelp av VPN fjerntilgang.
  • Minst en kontroll årlig utføres ved oppmøte i Kundens lokaler. Reisetid og kjøring er inkludert for dette oppmøtet.
  • Systemsjekkene utføres vanligvis mens systemet er i normal drift og skal ikke føre til nedetid under normale omstendigheter
  • For kunder med avtale om Systemdrift vil arbeide med feilretting i forbindelse med utført Systemsjekk være inkludert
  • Systemsjekk utføres innenfor Normal Arbeidstid.

Priser

Produkt Pris
Første Server HW og OS kr 1 500,-
Sikkerhet/AV/FW Kr 1 750,-
Backup Kr 1 500,-
Ekstra Server HW og OS Kr 1 000,-
Exchange Kr 950,-
MS SQL Kr 750,-
PC/LAN Inventory rapportering (LAN Sweeper) Kr 750,-
Nettverksswitcher Kr 500,-
Ekstra switch Kr 250,-
VMWare Kr 1 500,-
BladeCenter Kr 750,-
Lagring/SAN Kr 1 200,-