Braathe Gruppen tilbyr erfarne konsulenter og ledelsesressurser som diskusjonspartnere ved systemvalg, IT strategi, IT utviklingsprosjekter mm. På forespørsel kan vi kostnadsfritt delta i workshops av kortere varighet ved vurdering av ulike løsninger, demonstrasjoner av ny teknologi og lignende. I mer langvarige prosjekter kan vi delta som rådgivere og kvalitetssikrere på ordinære konsulentbetingelser. 


Dette får du

  • Tilgang på god kompetanse og unik erfaring
  • Informasjon om hvordan ulike systemer fungerer i praksis
  • Gode praktisk råd og anbefalinger om hvordan IT utfordringer bør og kan løses
  • Informasjon om tilgjengelige verktøy og teknologi
  • Informasjon om ny teknologi og nye muligheter
  • En kvalifisert diskusjonspartner
  • Anbefalinger i forbindelse med valg av fagsystemer og systemleverandører
  • Gode råd om sikkerhetstrusler og sikkerhetsløsninger
  • Tilgang på et stort kompetansenettverk

Priser

Produkt Pris
Konsulenttimer, enkelttimer Kr 1 480,-
Konsulenttimer, timebank 10+ timer Kr 1 332,-
Konsulenttimer, timebank 50+ timer Kr 1 258,-
Konsulenttimer, timebank 100+ timer Kr 1 184,-
Overtid +50%

Dokumentasjon