Med Bra BACKUP kan du sikkerhetskopiere alt ute av huset og lagre det i Braathe Gruppens datasenter. I tillegg kan du beholde en lokal kopi på et eget NAS disksystem slik at både backup og restore går så raskt som mulig. Vi overvåker tjenesten og kontrollerer backuploggene for deg.

Automatisk backup

Du bestemmer hvilke data som skal sikkerhetskopieres til vårt datasenter. Selve backupen skjer automatisk, eller når du ber om det. Det eneste du trenger er en forbindelse til internett med tilstrekkelig kapasitet.

Tilpasset dine behov

Velg mellom en løsning som passer for PC’er , en eller flere servere, eller alle servere. Avhengig av dine behov kan vi ta oss av alt: leveranse av nødvendige komponenter samt drift og overvåkning av løsningen, inkludert eventuelle tiltak ved feil i backuploggene.

Sikkert

For maksimal sikkerhet blir dine data lagret på to forskjellige steder hos oss. Først direkte i vårt datasenter, og deretter i vårt backup server rom som er lokalisert i en separat bygning. Dermed er dine data sikret mot alle typer feil og katastrofe scenarioer. Løsningen kan benyttes både på PC'er og servere og støtter også backup av SQL databaser og Exchange mailservere. Image backup av virtuelle servere gjøres ved hjelp av Veeam Image backup teknologi.

Enkelt

Denne tjenesten gir fullgod online backup over natten, uten at bedriften trenger å investere i eget backup utstyr og omfattende konsulentarbeid i eget hus med installasjon og konfigurasjon. Skulle uhellet være ute kan du når som helst og hvor som helst hente tilbake et utvalg av dataene dine over nettet, eller få hele datasettet ditt levert på eksterne disker.

Online Backup

Online Backup passer for PC, eller en eller flere servere. Løsningen gir deg mulighet til å sikre kopi av dine data i vårt datasenter. Du leier ønsket lagringsplass, og definerer selv i en brukervennlig applikasjon hva du ønsker skal kopieres, og hvor ofte sikkerhetskopiering skal skje. I tillegg kan du når som helst ta en ekstra kopi der og da. Du bestemmer selv hvor mange versjoner av sikkerhetskopiene som skal lagres.

Bra BACKUP

Bra BACKUP er den komplette backupløsningen med alt inkludert. Med denne tjenesten ivaretas sikkerhetskopiering av virksomheters data og systemer på en brukervennlig og sikker måte. Dine data ligger lagret på til sammen 4 steder. De ligger i produksjonssystemet på dine servere, og på et lokalt NAS (nettverksdisk) i dine egne lokaler. Hos oss ligger de i tillegg i datasenteret og i backup serverrommet. Med denne tjenesten kan du sove godt, vel vitende om at sikkerhetskopieringen er skikkelig ivaretatt.


Dette får du

Bra BACKUP

   • En fullverdig driftet løsning med både lokal og off-site sikkerhetskopi
   • Eget NAS med kapasitet til hele backuparkivet
   • Ferdig konfigurert system
   • Image backup av virtuelle servere med Veeam teknologi
   • Overvåking
   • Kontroll av backuplogger
   • Støtte for filbackup, Windows systemstate, SQL Server og Exchange Server
   • Støtte for image backup av virtuelle maskiner
   • En avansert, profesjonell og driftsikker løsning
   • God nattesøvn!

Online Backup

  • Tilgang til en backupapplikasjon og en backupkonto hos oss med nødvendig kapasitet
  • Hjelp med installasjon og konfigurasjon ved å benytte vår supporttjeneste, eller ved å leie en systemkonsulent
  • Backuploggene daglig tilsendt på e-post
  • Støtte for filbackup, Windows System State, SQL Server og Exchange Server
  • En enkel, effektiv og billig løsning

Fakta om tjenesten

Bra BACKUP:

   • Vi leverer deg en komplett løsning, klar til bruk
   • Dataene dine er sikret på 3 uavhengige steder
   • Vi overvåker status på sikkerhetskopieringen, kontrollerer backuploggene og iverksetter tiltak ved behov
   • Vi øker lagringsplassen for backup ved behov
   • Vi drifter og tar ansvar for både lokal lagringsenhet (NAS) og de 2 kopiene som er lagret hos oss
   • Inntil 30 min restore arbeid pr henvendelse er inkludert

Online Backup:

  • Dataene dine lagres trygt på 2 uavhengige steder hos oss
  • Du bestiller ekstra lagringsplass ved behov
  • Du må selv kontrollere backuploggene og iverksette nødvendige tiltak ved behov
  • Du må selv ta ansvaret for din ende av løsningen
  • Du kan restore data over internett når som helst
  • Du kan få bistand av våre systemkonsulenter med å kopiere ut data til eksterne disker ved behov
  • Restore arbeid er ikke inkludert

Priser

Produkt Pris
Etablering Bra BACKUP inkludert første server og 3x500 GB lagring Kr 9 500,-
Bra BACKUP grunntilgang inkludert første server og 3x500 GB lagring Kr 2 450,- per mnd
Bra BACKUP 3x500GB ekstra lagring Kr 1 950,- per mnd
Bra BACKUP ekstra Server Kr 450,- per mnd
Online Backup System 100GB Server Kr 750,- per mnd
Online Backup System 50GB Server Kr 550,- per mnd
Online Backup System 10GB PC Kr 150,- per mnd
Online Backup ekstra backupplass 100GB Kr 550,- per mnd
Online Backup ekstra backupplass 50GB Kr 350,- per mnd
Online Backup ekstra backupplass 10GB Kr 100,- per mnd
Etablering Online backup 1 mndleie