Med Bra DESKTOP kan alle ansatte utnytte IT-verktøyene optimalt. Vi tar oss av drift og vedlikehold. Jobb effektivt med en brukervennlig, stabil og sikker løsning. Benytt alle windows-baserte applikasjoner, konfigurert slik du vil ha det. Maksimal sikkerhet og tilgjengelighet 24/7 til fast avtalt kostnad.


Vi kan nettskykonseptet, og har levert nettskybaserte systemer helt siden 1997 – lenge før begrepet nettsky oppsto.

Din egen nettsky

Bra DESKTOP er en ASP tjeneste basert på Citrix terminalserver teknologi. Den leveres fra vårt eget moderne datasenter i Norge. Hos oss har du kontroll på dataene dine. Du får din egen nettsky, adskilt fra andre kunders systemer. Du får også tilgang til de siste versjonene av markedets beste applikasjoner, oppdatert og vedlikeholdt av våre sertifiserte driftsingeniører. Dataene dine er beskyttet ikke bare av avanserte tekniske løsninger, men også av norsk lov, fordi datasenteret ligger i Norge og ikke i utlandet.

Skalerbart og fleksibelt

Med Bra DESKTOP er det lett å vokse. Du kan raskt og effektivt å etablere fullverdige avdelingskontor, og alle brukerne har like god tilgang til alle IT systemene – også fra hjemmekontor eller ute på reise. Nettskyløsningen lar deg jobbe hvor du vil - på kontoret eller avdelingskontoret, på hytta, på reise eller hjemme. Det spiller ingen rolle hvor du er, bare du har tilgang til internett. Har du kun mobilt bredbånd er også det tilstrekkelig for å jobbe effektivt.

Enkelt

Det er enkelt både å etablere og å endre eller utvide løsningen. Vi kan omgående opprette eller slette brukere. Tilgang til alle nødvendige applikasjoner og dokumenter kan endres like raskt og enkelt. Prisen avtaler vi basert på antall brukere, applikasjoner og datamengde. Den reguleres på en forutsigbar måte når løsningen skaleres opp eller ned.

Rask supporttjeneste

Vår supporttjeneste er ikke et callcenter i et lavkostland, men betjent av sertifiserte driftsingeniører med lang erfaring. Kapasiteten er god og responsen rask. Her møter du serviceinnstilte og engasjerte norsktalende medarbeidere som kan hjelpe deg med det aller meste, uten at du trenger å vente lenge i telefonkø.

Vi gjør det lett for deg å velge en fremtidsrettet, tilgjengelig, fleksibel, skalerbar, rask, effektiv og sikker IT-løsning!


Dette får du

 • Sikkerhet for dine data, og for at systemet er tilgjengelig
 • Full redundans med separat Disaster Recovery løsning
 • Teknisk Support med skygge- og fjernstyringsfunksjonalitet
 • Tilgang på 24/7 teknisk vakttelefon
 • Faste priser i avtaleperioden
 • Leveranse fra et moderne datasenter i Norge
 • God og stabil ytelse
 • Egne dedikerte servere ved behov
 • Citrix baserte terminalservere. Benytt alle typer enheter, som PC’er, Mac, iPad og andre typer nettbrett
 • Drift og vedlikehold av servere og applikasjoner
 • Backup plassert på 2 separate steder
 • Ett kontaktpunkt for IT
 • Forutsigbare avtalte kostnader
 • Lengre levetid på eksisterende PC-utstyr
 • Sterkt redusert kostnader til IT-konsulenter, servere, lisenser, backupsystemer, lagringssystemer, nettverksutstyr, strøm, kjøling mm.
 • Sterkt reduserte behov for interne IT ressurser
 • Full fleksibilitet og skalerbarhet. Antall brukere tilpasses etter endringer i personale
 • Tilgang fra alle steder med internett 24/7
 • Profesjonell oppstart uten nedetid eller tap av e-post eller andre data i overgangen fra tidligere IT løsning.
 • Regelmessig oppfølging fra din faste kunderådgiver
 • Serviceavtale med definert oppetidsgaranti og responstid

Fakta om tjenesten

 • Driftspersonell er tilgjengelig 24/7
 • Alle tjenestekomponenter er overvåket 24/7
 • Tjenesten kan tilpasses spesielle behov
 • Brukere og applikasjonstilgang justeres automatisk på månedlig basis.
 • Alle Windows applikasjoner kan kjøres som nettskytjenester
 • Noen eksempler på våre vanligste fagapplikasjoner er: Visma porteføljen, MS Dynamics porteføljen, Mamut, HL Lønn, SuperOffice, DI Systemer, Uni Micro mm.
 • Løsningen benyttes like effektivt av brukere fra alle verdensdeler
 • Vi har et tett samarbeid med ulike leverandører av fagapplikasjoner, så dine brukere kan få en optimal konfigurasjon

 • Mer informasjon, trykk her

  +

  En god ASP Desktop  tjeneste for deg og din bedrift krever at vi som leverandør har investert betydelige midler i et sikkert datasenter, og at vi har kompetente medarbeidere.

  Tjenesten er basert på en plattform bygget rundt Citrix, VmWare og Microsoft Windows Server teknologi. Applikasjonene betjenes på terminalservere via et skrivebord med standard Windows utseende. Serverapplikasjoner kjøres på Windows applikasjonsservere, og tjenester som Exchange og filservere kjører på Windows Cluster løsninger mot SAN (Storage Area Network) disksystemer.

  Sikkerhet

  Dine data og systemer overvåkes kontinuerlig i vårt datasenter. Vi tar oss av oppgraderinger, backup, virusvern, maskinvarefeil med mer. Du er sikret maksimal oppetid. Uansett om du har en stor eller en liten og rimelig løsning får du med en Bra nettsky løsning IT-sikkerhet som tidligere bare var forbeholdt de aller største bedriftene, med doble systemer og avansert redundansteknologi.
  Du har en egen brukerprofil som følger deg. Derfor får du alltid det samme Windows skrivebordet, med de samme snarveiene og innstillingene. Alle dine data og applikasjoner er tilgjengelige uansett hvor du er og hvilken enhet du benytter for å logge deg på. IT-sikkerheten tar vi oss av. Den blir ikke noe dårligere av at du kan jobbe mer fleksibelt.

  Brukere får tilgang til løsningen gjennom en sikker VPN forbindelse fra brannmuren på det faste kontoret, og portabel tilgang over internett via SMS autentisering. Løsningen benytter standard bredbåndslinjer og mobilt bredbånd. Citrix-løsningen sikrer at data overføres komprimert, kryptert og sikkert.
  IT-systemet er beskyttet mot uautorisert tilgang av avanserte brannmurer og sikkerhetsløsninger som stadig oppdateres. Dokumenter, e-post og web- trafikk inn til terminalserverne skannes kontinuerlig for virus. Virusdefinisjoner oppdateres også kontinuerlig.
  Kun terminalserverpoolen og frontend servere er tilgjengelige gjennom VPN forbindelsen eller fra internett. Alle applikasjonsservere står i et lukket kjernenett, eller i egne DMZ soner hvis de skal være tilgjengelige direkte fra internett. Ordinære applikasjonsservere er derfor kun tilgjengelige via pålogging på terminalserverpoolen.

  Alle brukere får personlige brukernavn og passord. Korrekt brukernavn og passord gir kun tilgang til de filområder og applikasjoner som brukeren er tildelt, og ikke til andre data. Passord må byttes med jevne mellomrom. Dette styres fra leverandøren og går automatisk.
  Sikkerhetstiltakene i vår driftssentral omfatter bl. a.:

   

  a)  Fysisk sikring

  • Brann: Brannsikkert rom (betong), avanserte early detection brannvarslingssystemer som er tilknyttet lokal brannstasjon online. Selvslukningssystem med Inergen-gass.

  • Innbrudd: Alle innganger sikret med gitter. Adgangskontroll med kode og sikkerhetslås, innbruddsalarm online til vaktselskap.

  • Vannlekkasjer: Ingen vannledninger i taket/over datasenteret. Tilførsel av isvann til kjøleanlegget ligger i gulvet, sikret med sluk.

  • Strøm: Egen høyspent trafostasjon, dieselgenerator, dobbel avbruddsfri strømforsyning og doble kurser.

  • Temperatur: 4 uavhengige kjølesystemer internt i datasenteret. 2 uavhengige kjølesystemer for isvannsproduksjon. Konstant temperatur og luftfuktighet i datasenteret.

  • Kommunikasjon: 2 uavhengige nedgravde fiberkabler, samt en radiomast for ekstern kommunikasjon. Egen fiberring mellom datasenteret og nasjonal utveksling på NIX1 og NIX2. Dobbel nasjonal utveksling og dobbel global transit. Full automatisk lastbalansering og failover på millisekunder på alle utvekslinger. 

   

  b) Sikring av data

  • Strøm: Doble strømforsyninger på alle servere.

  • Disker: Raid-løsninger, doble diskkontrollere og full redundans på SAN systemer

  • Backup: Kontinuerlig daglig backup etter en backup-plan som er avhengig av datatypen. Komplett datasett i separat bygning.

  • Terminalserverpooler med mange identiske servere som gjør samme oppgave.

  • Servere for kritiske applikasjoner, som filservere og mailservere, kjører i cluster- konfigurasjon for full redundans.

  • De store datamengdene i sentral infrastruktur (dokumentarkiv, e-post data med mer) blir kopiert i sanntid til et backup serverrom i en separat bygning.

   

  c) Datasikkerhet

  • Datainnbrudd: Datasenteret er plassert bak en avansert brannmurløsning som stadig oppdateres.

  • Viruskontroll: All inngående e-post, all webtrafikk til terminalserverne og alle servere blir kontinuerlig skannet for virus og ondsinnet kode.

  • Sikkerhetsoppdateringer: Sikkerhetsoppdateringer gjennomgås og installeres regelmessig.

   

  d) Linjekapasitet / hastighet

  • Serverne er tilknyttet et kjernenett med redundans og bredbåndskapasitet som stadig oppgraderes etter behov.

   

  Kommunikasjonslinjene er en viktig del av løsningen. De kan leveres på flere måter som varierer i pris, ytelse og stabilitet. Kundens krav til hastighet og oppetid er avgjørende for valg av kommunikasjonsløsning. Det bør beregnes minst 0,2 Mb/s i synkron båndbredde pr bruker. Større mengder av utskriftsjobber, dokumentskanning, lokal filoverføring og bruk av lyd- og videotjenester øker behovet for båndbredde. Det bør være prioritert feilretting på kommunikasjonslinjen. Backuplinje bør også vurderes der man ønsker ekstra sikring i forhold til linjebrudd.

  Fiberkabel, med hastighet fra 20Mb/s til 100Mb/s er ofte å foretrekke, både for å sikre optimale forhold for dagens behov og for kommende tjenester som også stadig krever mer båndbredde. Det gir flere fordeler å bruke Braathe Gruppen som linjeleverandør, uavhengig av om man velger fiberteknologi eller tradisjonelt DSL bredbånd. En linje fra Braathe Gruppen betyr en optimal teknisk løsning på infrastrukturen, og kortest mulige vei til nettskytjenestene i Braathe Gruppens datasenter. På denne måten sikres minimal responstid (latency), og flaskehalser i båndbredden unngås. I tillegg sikres også effektiv feilsøking og feilretting ved evt. linjebrudd eller feilsituasjoner.

   

  Brukerne av tjenesten kan melde sine behov for rådgivning, endringer eller utvidelser til leverandørens supportmottak. Dette er betjent hverdager fra 07.30 til 16.30. Utenom denne tiden blir support håndtert via Vakttelefon, betjent 24x7x365. Saker blir registrert i et saksbehandlingssystem, og brukeren blir løpende informert om sakenes utvikling.

   

  Det garanteres 99,8 % oppetid på tjenester i datasenteret i basisperioden. Oppetid på kommunikasjonslinjer avhenger av linjetype og eventuell backuplinje. 

   

  Følgende hovedtjenester er inkludert i fast månedspris:

  • All serverinfrastruktur, inklusive lisenser, maskinvare, nettilgang, strøm, kjøling og sikker fysisk plassering.

  • Full drift av servere, inklusive regelmessige oppdateringer av maskinvare og systemprogramvare.

  • Regelmessige mindre oppdateringer av fagapplikasjoner som f.eks økonomisystemer, der det ikke kreves omfattende manuell tilpasning.

  • All backup og kontinuerlig oppdatering av sikkerhetssystemer

  • All feilretting på leverte tjenester

  • Full brukersupport på leverte tjenester, inntil 30 minutter pr henvendelse.

  I tillegg får du:

    • Drift og vedlikehold av servere og applikasjoner
    • Backup plassert på 2 separate steder
    • Ett kontaktpunkt for all IT
    • Forutsigbare, avtalte kostnader
    • Lengre levetid på eksisterende PC-utstyr
    • Sterkt reduserte kostnader til IT-konsulenter, servere, lisenser, backupsystemer, lagringssystemer, nettverksutstyr, strøm, kjøling mm.
    • Sterkt redusert behov for interne IT ressurser
    • Full fleksibilitet og skalerbarhet. Antall brukere endres i takt med personalendringene
    • Tilgang fra alle steder med internett 24/7
    • Profesjonell oppstart uten nedetid eller tap av e-post eller andre data i overgangen fra tidligere IT løsning.
    • Regelmessig oppfølging fra din faste kunderådgiver
    • SLA med definert oppetidsgaranti og responstid

   

  Løsningen krever egnet brannmur med VPN støtte på alle steder dersom man ønsker pålogging uten bruk av Portabel tilgang, samt nettverksprint eller dokumentskanning. Vi anbefaler bruk av våre standardiserte brannmurmodeller, som vi leverer ferdig konfigurert med VPN mot datasenteret.

  Lagringsplass for dokumentarkiv prises etter forbruk. Løsningen er tilrettelagt for rask og enkel ekspansjon med hensyn til utvidet lagringsplass.

  Priser avtales i en avtaleperioder for grunnstruktur (dedikerte servere mm) og brukertilganger, og er basert på faste enhetspriser. Ved utvidelser eller reduksjoner skaleres prisene etter samme mønster.

   

  Vanlig leveringstid er 2-4 uker for en avansert totalløsning. Enkle standardløsninger leveres i løpet av noen få dager.

   

Priser

Produkt Pris
Bra DESKTOP (RDS) kr 325,- per mnd
BRA ASP Desktop Std (BRA Desktop (RDS) +BRA Mail+O365ProPlus+Adobe Reader+Google Chrome) Kr 525,- per mnd
BRA ASP Desktop Plus (Desktop Std (CTX) +BRA Com + BRA Share + 2F tilgang) Kr 790,- per mnd
BRA Complete (Desktop Plus (CTX) + PC Drift) kr 890,- per mnd