Med Bra SERVER tjenesten kan du sammen med oss bygge din egen nettsky. Du leier virtuelle servere med valgt SLA, operativsystem, redundant internettaksess med høy kapasitet og brannmurtjenester er også inkludert. Du får administratortilgang til serverne og kan installere dine egne applikasjoner eller konfigurere systemet slik du selv vil. Kapasiteten og SLA nivå på serverne velger du selv.  

Tjenestene gjøres tilgjengelig for Kunden fra Leverandørens Datasenter. Tjenesten innebærer at Kunden leier serverressurser i Leverandørens infrastruktur. Leverandøren sørger for at grunninfrastrukturen (Nettverk, strøm, kjøling, kommunikasjonslinjer, maskinvare og virtualiseringsplattform mm.) gir gode forutsetninger for meget høy oppetid. Leverandøren tar seg av imagebasert backuptjeneste på Kundens servere når dette er inkludert i valgt SLA for Serveren. Informasjonen som Kunden lagrer på systemene er Kundens eiendom. Dersom noen av systemene som inngår i tjenesten faller inn under Lov om Personvern på en slik måte at det kreves konsesjon, vil dette være Kundens ansvar som registereier. Alle servere leveres som virtuelle maskiner (VM). Servere som er spesifisert med Dedikert Hardware leveres som en enkeltstående VM på en kundededikert hardware (HW) server med virtualiseringslag mellom VM’en og HW. VM’en sammen med virtualiseringslaget har da eksklusiv tilgang til alle ressurser på HW serveren. VM’er som ikke er spesifisert med Dedikert HW kjøres på felles Virtualiseringscluster med reserverte ressurser for disk, CPU og minne


Dette får du

SLA Kunden kan velge ønsket SLA for den enkelte server:

SLA NivåMinimumHosting BasisHosting StandardHosting Pluss
Systemdrift/OS Patching - - x x
Overvåking - Basis Pluss Pluss
Fri support - - - x
Fri feilretting av OS - - x x
Fri gjenoppretting x x x x
Tilgang vakttelefon - - x x
Backup - x x x
AV Sikkerhet - - x x
Kontrollrutiner Backup/AV Sikkerhet - - x x
Brannmur x x x x
Båndbredde x x x x
Fri applikasjonsoppdatering - - - -
Oppetidsgaranti - 99,7% 99,7% 99,7%
Dekningsperiode Oppetidsgaranti - 24/7 24/7 24/7

Fakta om tjenesten

  • Plassering i Braathe Gruppens sikre datasenter
  • Nødstrømsanlegg og redundant UPS anlegg
  • Redundante strømkurser
  • Redundant kjøling
  • Redundante fiberføringer

Priser

Produkt Pris
Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/500IOPS/100Mbps), Minimum SLA Kr 700,- per mnd
Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (6GB/50GB/2vCPU/1000IOPS/100Mbps), Minimum SLA Kr 1 200,- per mnd
Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (12GB/100GB/4vCPU/2000IOPS/100Mbps), Minimum SLA Kr 2 200,- per mnd
Dedikert virtuell DB Server Std (16GB/100GB/4vCPU/3000IOPS/100Mbps), Minimum SLA Kr 2 700,- per mnd
Dedikert virtuell DB Server Plus (32GB/200GB/4vCPU/5000IOPS/100Mbps), Minimum SLA Kr 3 900,- per mnd
SLA nivå
Hosting Basis SLA Kr 250,- per mnd
Hosting Standard SLA Kr 500,- per mnd
Hosting Pluss SLA Kr 750,- per mnd
ASP Standard SLA Kr 750,- per mnd
Tillegg
Tillegg pr 1 vCPU pr VM Kr 200,- per mnd
Tillegg pr 1 GB RAM pr VM Kr 100,- per mnd
Tillegg pr 50GB Disk pr VM Kr 175,- per mnd
Tillegg pr 1000 IOPS pr VM Kr 250,- per mnd
Tillegg pr 100Mb båndbredde pr VM Kr 750,- pr mnd
Tillegg pr 10 vCPU ressurspool Kr 1 500,- per mnd
Tillegg pr 50 GB RAM ressurspool kr 2 500,- per mnd
Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool Kr 2 500,- per mnd
Tillegg pr 10000 IOPS ressurspool kr 2 000,- per mnd
Tillegg pr 1000Mb båndbredde ressurspool kr 5 000,- per mnd