Tjenestebeskrivelsene gjelder for kunder med gyldig Nettskyavtale versjon 5 eller høyere. Her finner du oppdaterte betingelser for hvordan vi leverer de enkelte tjenestene. Noen av beskrivelsene gjelder på tvers av alle tjenester vi leverer (Support) mens andre er mer tjenestespesifikke.

Tjenestebeskrivelser vil vedlikeholdes og oppdateres ved behov på kvartalsmessig basis. Gjeldende versjon av dokumentene finner du i denne tabellen:

Nr. Navn Versjon Last ned
1 Support Q2 2017  
2 Nettsky Brukertjenester fra Braathe Gruppens Norske Datasentre (SaaS) Q2 2017  
3 Nettsky Infrastrukturtjenester fra Braathe Gruppens Norske Datasentre (IaaS) Q3 2017  
4 Nettsky Brukertjenester fra Microsofts utenlandske Datasentre (Office 365 SaaS) Q2 2017  
5 Nettsky Servertjenester fra Microsofts utenlandske Datasentre (Azure IaaS-PaaS)  Q1 2018  
6 Timebaserte Konsulenttjenester Q2 2017  
7 PC Drift og Leie Q2 2017  
8 Åpen Bok innkjøpsavtale Q2 2017  
9 Nettverksdrift og -leie Q2 2017  
10 Bredband Q4 2017