Sikkerhet på den digitale arbeidsplassen

Et stadig økende digitalt trusselbilde gjør at vi må være mer på vakt. Vi inviterer til et webinar hvor sikkerhet står øverst på agendaen.

Microsoft 365 og 365 Arbeidsplass har en hel rekke med elementer som gjør tjenestene egnet til å levere høy sikkerhet. Ola Sandness, leder for digital utvikling i Braathe, går gjennom hvilken verdi og tiltak du enkelt kan gjøre.

Varighet: ca 40 minutter.