Våre Tjenester

Sikkerhet

Et svært presset digitalt sikkerhetsbilde gjør at fokus på sikkerhet er viktigere enn noensinne.

Datasikring skulle stått på agendaen allerede i går

Uten en overordnet plan, brukere med sunn sikkerhetskultur og systemer på din side risikerer du hele tiden og hver dag at dine data kommer på avveie.

Naivitet er kanskje en av de største utfordringene vi møter på i møtet med våre kunder når det gjelder sikkerhet innenfor IT. «Mine data er jo ikke av interesse for noen andre enn meg?» Har du tenkt over hvordan du skal kunne drive videre i hverdagen dersom for eksempel store deler av dine data kun er tilgjengelige i en kryptert variant som gjør dem helt ubrukelige for deg? Hvor mange dager vil det gå for virksomheten din virkelig begynner å lide i en slik driftssituasjon?

Eller, hva om noen bruker din virksomhets data til å utgi seg for å være nettopp deg? Og dermed får innpass i systemer hos andre virksomheter? Sensitive data? Ja, du ser poenget? Data kan dessverre ofte misbrukes i hendene på uvedkommende, og det kan få svært uheldige konsekvenser både for deg personlig, for din virksomhet, dine ansatte og de du gjør forretning med. Så, hva kan gjøres og hvordan kan vi bistå deg med dette?

Bildet vi tegner virker kanskje mørkt, men realiteten er at forsøk på datainnbrudd, datamisbruk og uredelig vinning på andres verdifulle data er en svært aktiv del av hele verdens digitale hverdag. Tusenvis av angrepsforsøk forekommer hver eneste dag, millioner av e-poster med det som betegnes som farlig innhold distribueres hvert år. Et stort flertall av disse stoppes i effektive spam-filtere og antivirussystemer.

Men, i en verden i endring, der data har blitt valuta og data er livsgrunnlaget for alt fra produksjonslinjer til finanstransaksjoner, helt fra hjemme i din private sfære og opp på globalt nivå, blir det stadig viktigere å fokusere på sikring av nettopp de data som er vesentlige for deg.

Proaktivitet og fingeren i jorda er helt vesentlig i denne kampen. Vi ønsker her å bidra med innsikt og kunnskap om sikkerhet for dine data, for dine brukere og hva om det utenkelige faktisk skulle skje. Besøk vår sikkerhetshub med jevne mellomrom. Så kan du stolt stå i frontlinjen. Og beskytte dine data.

Vil din virksomhet overleve et cyberangrep?

Spørsmålet er et av de første du bør stille deg når du vurderer hvilken sikkerhetsløsning du bør gå for. Ikke skal/skal ikke, men hvilke faktiske tiltak som må på plass. Dette er valget du trolig ikke har råd til å utsette.

 • CYBR og Braathe

  Sunn sikkerhetskultur og bevisstgjøring hos dine brukere. Gjennom CYBR, en moderne plattform for digital sikkerhetsopplæring.

Tenk før du klikker. Hvis det høres for godt ut til å være sant, så er det neppe sant.

Sikkerhetsansvar i hverdagen
Fordi dine ansatte er ditt fremste forsvar
 • Rygge
 • Oslo
 • Kongsberg
 • Skien
 • Hadeland
 • Mo i Rana
 • Harstad
 • Bodø
 • Tromsø