Våre Tjenester

Digital Transformasjon

Optimalisert adapsjon til livet i nettskyen. Sørg for at dine brukere forstår både hvorfor og hvordan.

Vår erfaring + dine brukere = win-win

  • Reisen til skyen

    Stadig flere ser nytten av å flytte sine dataløsninger i størst mulig grad opp i skyen.

  • Digital Utvikling

    Samkjør tilgjengelig teknologi med din forretning, og bruk teknologien som et innovasjonsverktøy.

  • Brukeradopsjon

    Alle må øve for å bli skikkelig gode. Det gjelder også når nye systemer innføres. Å sikre god brukeradopsjon er svært viktig. Vi hjelper deg i gang.

Til vår utviklingstakt så fungerer det ikke med tradisjonelle dataløsninger. Men det gjør skyløsningen fra Braathe.

Kent Nicolaysen
Collicare Logistics