Det skal være enkelt å velge bærekraftig, også innenfor IT

Vi jobber aktivt og målrettet for å redusere vårt klimaavtrykk og på den måten bidra til en bærekraftig utvikling.

Som teknologiselskap går vi i bresjen for digital omstilling og former fremtidens næringsliv og forretningsmodeller med innovative og tilpasningsdyktige løsninger som er energi- og ressurseffektive.

FNs BÆREKRAFTSMÅL

Braathe fokuserer spesielt på følgende bærekraftsmål

 • BÆREKRAFTSMÅL 5

  Likestilling mellom kjønnene

  Likestilling handler ikke bare om likestilling mellom kjønn, men også om like muligheter for alle, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Politisk, økonomisk og sosial likestilling mellom kjønnene bidrar til en positiv utvikling på alle plan, og er derfor et gjennomgående tema i FNs bærekraftsmål og for oss.
 • BÆREKRAFTSMÅL 8

  Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  Rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser er nødvendig for å kunne bekjempe ulikheter i verden. Dette er naturligvis også viktig for oss, da det sikrer tilkomst av nye krefter og er høyst bidragsgivende for et sunt arbeidsliv.
 • BÆREKRAFTSMÅL 12

  Ansvarlig forbruk og produksjon

  Norske bedrifter har mye å gå på når det kommer til sirkulær økonomi og innovative løsninger. Ved å investere i miljøvennlig teknologi, jobbe med innovative løsninger som reduserer mengden forbruksavfall og utforske nye forretningsmuligheter, lener vi oss inn også i dette arbeidet.
 • BÆREKRAFTSMÅL 13

  Stoppe klimaendringene

  Vi må handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Det handler i stor grad om å stoppe eller reversere de store klimaendringene som er her i dag og som er spådd for fremtiden. Bedrifter har et stort ansvar for eget CO2-utslipp. Ved å satse på fornybar energi er vi i frontlinjen i jobben for å nå målet om å bremse klimaendringene.

Frikjøling og energi

Data genererer varme. Mye varme.

Frikjøling på farmen

Vi har flere tusen servere i produksjon i vårt datasenter. Mye energi benyttes til avkjøling av serverne, derfor har vi bygd et frikjølesystem basert på jordkjøling. Det er gravd to separate slynger, hver på 7.500 meter, som til sammen gir mulighet for å kontinuerlig avgi eller hente ca. 400kW kjøle- eller varmeeffekt. Total lengde på rørsløyfene er 15.000 meter.

I tillegg er det et større varmeanlegg som trekker opp mot 150kW tilkoblet systemet. Varmeanlegget gir varme til kontorer, tappevann, maskinhall og en universaltørke for korn og bioenergi. Alle tre sløyfene er reversible, noe som gjør at de kan gi kjøling eller varme etter behov. Totalt sirkulerer ca. 35.000 liter med miljøvennlig kjølevæske (Propylenglycol) i systemet.

Pumpene til sirkulering av kjølevæsken er computerstyrte og dermed oppnår vi automatisk redusert strømforbruk ved redusert kjølebehov samtidig som tilstrekkelig sirkulasjon i systemet opprettholdes, for å sikre best mulig energieffekt.

 

Fornybar energi

Fornybart, for da «går vi i våre egne fotspor»

Fornybar energi fra Fjordkraft AS leveres med opprinnelsesgaranti og er 100 % ren vannkraft produsert ved norske vannkraftverk. I Norge er Statnett SF tildelt myndighet til å utstede opprinnelsesgarantier til produsenter av fornybar energi, og Fjordkraft AS garanterer at et antall opprinnelsesgarantier tilsvarende kundenes forbruk blir annullert.

Vi er stolte av vårt miljøbevis, utstedt fra Fjordkraft AS.

Se vårt miljøbevis

Bærekraft i alt vi gjør

Slik blir vi det selvfølgelige valget

 • Økonomi

  Sirkulær- og delingsøkonomi

  Ved å redusere behovet for maskinvare kan våre kunder redusere kostnadene og eliminere behovet for vedlikehold og oppgraderinger. Sirkulær økonomi har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig ved å redusere råvarebruk, avfall og utslipp og å holde energiforbruket på et minimum.
 • Tjeneste

  Device as a Service

  Den fleksible løsningen for bedrifter som ikke ønsker å eie sine egne PC-er. Helt uten bindingstid. Du får: Forutsigbare kostnader og fleksibilitet med tanke på skalering ved bemannings- eller behovsendringer.
 • Tjeneste

  Network as a Service

  Bekymringsfri IT: Du får noen nettverksbokser tilsendt og alt du trenger å gjøre er å plugge dem i veggen - så har du et topp moderne, sikkert og stabilt nettverk.
 • Skytjenester

  Bærekraftige skytjenester

  Skytjenester kan være energi- og ressurseffektive, ved å gi kunden økonomiske fordeler med billigere driftskostnader og økt fleksibilitet. Gjennom redusert behov for maskinvare, reduseres kostnadene og behovet for vedlikehold og oppgraderinger holdes på et minimum. Gammel teknologi blir faset ut og nye bærekraftige produkter og tjenester kommer til.
 • Resirkulering

  Gjenvinning

  Med vårt samarbeid med 3stepIT kan vi tilby effektiv, økonomisk og bærekraftig håndtering av IT-utstyr der vi bidrar til en sirkulær bruk- og gjenbruk modell. I snart 10 år har vi samarbeidet med 3stepIT både som partner og kunde. Med samme verdigrunnlag har vi hjulpet til å forlenge livssyklusen av IT produkter, bidratt til miljøvennlig gjenbruk, reduksjon og resirkulering av EE-avfall.
 • Konfidensialitet

  Sikker sletting av data med Foxway

  Gammelt IT-utstyr blir fort en støvsamler i et skap man sjeldent åpner. Det gjør at batterier, materialer og kanskje hele PC-en ikke kan brukes igjen av andre. Sammen med Foxway sørger vi for at også PC-en kan få et nytt liv.
 • Transport

  Å få varene fra A til Å

  Vi er miljøbevisste når det gjelder transport av våre produkter, og i samarbeid med våre distributører har vi fokus på effektiv logistikk helt frem til sluttkunde. Vi sender varer direkte fra distributør til endelokasjon, samsender varer til samme lokasjon og unngår å splitte ordre mellom flere distributører. I tillegg er vi bevisste på å ikke bruke ekstra emballasje ved sending av varer.
 • NextGen

  Det er vårt ansvar å bygge fremtiden

  Jakten på bærekraftig atferd får neste generasjonen til å adoptere nye forbruksvaner og åpner for nye vekstmuligheter. De reduserer lineært bruk og kast-forbruk og bidrar sterkt til utviklingen av delingsøkonomi. De er innflytelsesrike og er et raskt voksende forbrukersegment.
 • KLIMAREGNSKAP

  Rapportering og måling

  Ved å dokumentere eget klimautslipp, og føre eget klimaregnskap får vi rapportert og målt egen fremgang i vårt bærekraftsarbeid.

Iverksatte tiltak på våre lokasjoner:

 • 1. Frikjølesystem

  Vi har bygget et frikjølesystem basert på jordkjøling, og har 15 km kjølesløyfer under bakken. Slik bidrar vi til miljøeffektiv kjøling av våre systemer.

 • 2. Varmeanlegg

  Vårt frikjølesystem fungere også som et varmeanlegg som gir varme til kontorer, tappevann, maskinhall og universaltørke for korn og bioenergi.

 • 3. Energibruk

  De siste fem årene har vi redusert vårt totale energiforbruk i kWh relativt til vår omsetning av tjenester produsert i datasentrene.

 • 4. Digital omstilling

  Med våre skytjenester bidrar vi til digital omstilling og former fremtidens næringsliv med tilpasningsdyktige løsninger som er energi- og ressurseffektive.

 • 5. ISO-standarder

  Vi er sertifisert på ISO 27001 Informasjonssikkerhet, ISO 9001 Kvalitet, ISO 14001 Miljø og ISO 45001 Arbeidsmiljø.

 • 6. Leie av PC-er

  PC-leie reduserer behovet for maskinvare hos kunden, gjenbruk økes og bedrifter kan redusere kostnadene og eliminere behovet for vedlikehold.

 • 7. Gjenvinning av EE-avfall

  I samarbeid med 3stepIT jobber vi med resirkulering av EE-avfall, hvilket sparer miljøet for store mengder CO2, og reduserer råmaterial-utvinning.

 • 8. Digitale møter bidrar til effektivisering

  Vi har en rekke lokasjoner og mange medarbeidere fordelt over hele Norge. Vi jobber aktivt med å redusere antall reiser og øke andelen digitale møter.

 • 9. Miljøeffektiv personaltransport

  Vi har satt oss konkrete mål for våre firmabiler. 80% av bilparken i 2020 var miljøvennlige biler, vi har en sterk ambisjon om å øke andelen elbiler.

 • 10. Bevisst på gode rutiner

  Vi unngår kjøp som skaper unødvendig avfall. Ved å låne eller leie, slipper vi å kaste det vi ikke kan gjenbruke eller lagre.

 • 11. Miljøkrav til oss selv

  Vi velger varer med mindre belastning på miljøet, ressursbruk, energibruk, avfall og bruk av helse- og miljøskadelige kjemikalier. Miljømerket? Hurra!

 • 12. Avfallshåndtering og rutiner

  Vi jobber for å øke øker sorteringsgraden ved alle våre lokasjoner og dermed reduserer vi vår totale avfallsmengde i tråd med vår miljøpolicy.

 • 13. Økt bruk av elektroniske prosesser

  Vi er bevisste på å redusere mengde papir og manuelle operasjoner ved å øke bruk av elektroniske prosesser.

 • 14. Mindre matsvinn

  Vi skal bidra til mindre matsvinn i egen kantine og på alle våre avdelingskontorer.

 • 15. Miljøfokus hos våre leverandører

  Vi ønsker å benytte oss av leverandører som har innført miljøledelse der det er mulig, som f.eks miljøfyrtårn, ISO 14001 eller EMAS-sertifisering.

 • 16. Farmen er sikret for brann

  Våre tekniske rom og datasentre er utstyrt med selvslukkeanlegg som vil hindre utslipp av miljøskadelige gasser ved brann i elektronisk utstyr.

 • 17. Miljøbevisst logistikk

  Vi har implementert effektiv og miljøbevisst logistikk ved å sende varer direkte fra distributør til endelokasjon.

 • 18. Informasjonssikkerhet

  Våre prosesser, systemer og tjenester planlegges og benyttes slik at våre kunders tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet ivaretas til enhver tid.

 • 19. Miljømål

  Vi har utarbeidet miljømål innen energiforbruk, varetransport, persontransport, avfallshåndtering og innkjøp.

 • 20. Kundetilfredshet i høysetet

  Hele 90% av våre nettskykontrakter fornyes, noe vi er meget stolte av.