Effektiv bruk av Microsoft Teams

Dette webinaret er et opptak av arrangementet "Mulighetene og effektiv bruk av Microsoft Teams".

Vi tar for oss hva Teams er, enkle tips og triks for å effektivisere hverdagen og hvordan du kan bruke Teams på en effekAtiv måte. Eirik, som holder foredraget, er selv pendler, jobber mye hjemmefra og på tog, og er avhengig av å jobbe effektivt når han først setter seg ned.

Hvordan kan du bruke Teams flittig for å få unna oppgaver, bruke chat i stedet for e-post og samarbeide med kollegaer som sitter andre steder enn deg selv? Du vil også få nyttige tips om hvordan du kan ta opp møtene, så ikke alle alltid trenger å være til stede – eller om du ønsker å ta det frem igjen ved en senere anledning.