FAKTURA

Spørsmål og svar om faktura

regnskap@braathe.no
+47  69 01 30 00

Lurer du på noe om en faktura?

Når det blir lettere å forstå fakturaen, blir livet enda mer bekymringsfritt

Denne siden skal bidra til at det blir lettere å forstå komplekse fakturaer og fakturaunderlag for våre IT-leveranser til din virksomhet. Vi erkjenner at fakturaene kan være utfordrende å forstå, og ønsker her å forklare gjennom vanlige spørsmål og svar knyttet til dette.

Vårt mål er å bidra til å styrke din kunnskap om de tjenestene og produktene du mottar, slik at du kan være trygg på at fakturaene dine er korrekte og transparente.

Enten du er en bedriftseier, IT-profesjonell eller enkeltperson, ønsker vi å gjøre den tekniske siden av faktureringen mer tilgjengelig for alle. Denne siden er her for å gi deg best mulig forståelse av fakturaen fra oss.

Vi håper informasjonen på denne siden gjør det enklere for deg å forstå detaljene i fakturaene dine. Vi forstår at i en verden av avanserte IT-systemer og komplekse leveranser, kan fakturaunderlaget være fullt av teknisk terminologi og spesifikasjoner som ikke alltid er enkle å tolke.

FAQ

Vanlige spørsmål og svar

Dette er en samling av spørsmål vi ofte får om våre fakturaer.

 • Har Braathe byttet bank til Danske Bank?

  Ja, vi byttet våren 2024. Du skal ha mottatt varsel til din epost (for faktura) i våre systemer.

  Overgangen til Danske Bank innebærer blant annet at vi faser ut Norion (tidligere Collector) som factoringpartner. Vi går bort fra factoring og går over til fakturering gjennom anerkjente Visma AutoInvoice.

  Vi fjerner med dette et ledd som har vært kompliserende i vår kommunikasjon med deg som kunde, ved at du fremover kommuniserer direkte med oss og ikke via en factoringpartner. Vår regnskapsavdeling blir førstelinje for spørsmål knyttet til reskontro, fakturakopier og annet, og du kan alltid nå oss på regnskap@braathe.no.

  I forbindelse med overgangen, får vi nytt kontonummer: 8109.11.40055. Det vil alltid være kontonummeret på fakturaen du mottar som skal anvendes til innbetaling. I en overgangsperiode vil du motta faktura fra Norion, som da betales til kontonummeret deres. Etter overgangen vil fakturaen fra Braathe ha kontonummer 8109.11.40055, og dere anvender dette til innbetaling.

 • Hvordan fungerer forskuddsfakturering fra Braathe?

  Den 25. hver måned, faktureres alt som leveres til din virksomhet (registrerte tjenester i våre systemer, per denne dato) for måneden etter førstkommende måned.

  Forfall på disse fakturaene vil være i starten av fakturaperioden.

  Eksempel: I januar, faktureres fakturaperiode mars, i februar faktureres fakturaperiode april, osv.

 • Hvorfor får jeg faktura i Excel? Dette kan ikke mitt system lese?

  Fakturagrunnlag i Excel og faktura sendes i separate forsendelser.

  Fakturagrunnlaget inneholder en detaljert oversikt over periodedelen (grunntilganger og brukertilganger) og korreksjoner (etableringsomkostninger, nye tilganger og krediteringer).

  Faktura sendes fortrinnsvis i EHF-format. Dersom det ikke er mulig å motta faktura i EHF-format, vil den sendes på e-post eller pr post.

  Fakturagrunnlag i Excel sendes ut i de fleste, men ikke alle, tilfeller til kunder med IaaS-tjenester og Digital Arbeidsplass-tjenester.

 • Hvorfor blir det avvik i fakturaen fra det jeg får levert i fakturaperioden?

  Fordi vi fakturerer forskuddsvis, vil endringer som inntreffer i perioden mellom fakturadato (opprettelse av faktura) og fakturaperiode (perioden fakturaen gjelder for) først kunne korrigeres i etterkant av endringsdato (når endringen utføres i våre systemer, som f.eks. å stenge tilgang for en bruker), altså etterskuddsvis.

  Eksempel: 25. januar opprettes faktura til kunde med grunnlag i status i våre systemer per denne dato. Fakturaen gjelder altså for mars måned. Den 12. februar ber kunde om at én server fjernes og at to brukertilganger stenges umiddelbart. Fordi endringene skjer i mellomperioden mellom generering av faktura for mars (25. januar) og måneden mars, vil vi først i etterkant kunne kreditere for det kunden har betalt for mye, og gjøre nødvendige korrigeringer. I vårt eksempel får altså kunden kreditert én server og to brukertilganger på faktura som sendes ut den 25. februar (som da altså gjelder for fakturaperiode april). Fordi kunden hadde tilgangene i deler av februar krediteres ikke februar, men for mars måned vil tilgangene krediteres i sin helhet.

 • Hvorfor har jeg fått høyere periodefaktura når jeg er i kontrakt/binding med dere?

  Forklaringen er gjerne i slike tilfeller at du har én eller flere tjenester fra oss som ikke dekkes gjennom kontrakten din.

 • Hvorfor faktureres jeg for perioder etter oppsigelsesdato?

  Forskuddsfaktureringen, med tilhørende etterslep på korrigeringer/krediteringer, kan føre til at du vil motta faktura inntil to fakturaperioder etter oppsigelsesdato. Tjenestene skal være oppe ut oppsigelsestiden (og denne vil ofte løpe også etter oppsigelsesdato), og fakturering stoppes først når alle tilganger er endelig terminert. Perioder som er fakturert etter termineringsdato vil bli kreditert.

 • Hva er forbruksbaserte tjenester? Hvordan faktureres de?

  Disse tjenestene faktureres etterskuddsvis, og vil følge faktisk forbruk. Forbruksbaserte tjenester vil derfor ikke få etterskuddsvis korrigering på mengde forbruk. Korrigeringer vil kun forekomme ved justering av pris på tjenestene.

  Eksempel på slike tjenester er våre backuptjenester (som belastes per påbegynte 10 GB forbrukt).

 • Er det mulig å få kvartalsvis faktura?

  Ja, det er mulig. Vi tilbyr to intervaller på faktura; månedlig og kvartalsvis. Ta kontakt med regnskap@braathe.no for å få endret, om ønskelig.

 • Er det mulig å få e-faktura?

  Ja, det er mulig. Vær oppmerksom på at du for å få e-faktura fra oss, må ha et organisasjonsnummer (du må være registrert i ELMA-registeret).

 • Jeg har fått faktura for konsulenttimer. Hvorfor?

  Ved eskalering av supportsak, til konsulent, skal du ha fått varsling om at saken er eskalert, og dermed blir et fakturerbart oppdrag. Merk at varslingen går til den som har opprettet supportsaken i vårt ticketsystem.

  Supportsaker som går over 30 minutter vil faktureres som konsulenttimer. Dette kan således være forklaringen på konsulenttimer på din faktura.

  Dersom det er avtalt konsulentprosjekt/-timer, er det naturlig dette som er fakturert.

  Du kan kontakte din kunderådgiver dersom du har spørsmål knyttet til dette.

Eksempler

Eksempel 1

Brukeren til Per er sagt opp, med sluttdato den 28.10.2022. Hvorfor faktureres da brukeren til Per for november og desember i 2022?

Forklaring:
Brukeren til Per må være aktiv frem til termineringsdato (datoen kunde har bedt om at brukeren skal stenges). Fordi Per sin bruker stenges ned etter forskuddsfaktureringsdato for perioden desember (faktura generert den 25/10), vil den ikke være klar for kreditering før den 25. november. Dette betyr at kreditering først vil skje på periodefakturaen for januar (fakturaen som altså genereres den 25/11), og da vil både november og desember krediteres.

 

Eksempel 2

Kunde spør: Vi har fått mange korrigeringer på faktura, hvorfor er det så mange korreksjonslinjer per vare?

Forklaring:
I forbindelse med årlig prisjustering er det sannsynlig at en stor andel av tjenester som leveres, blir prisjustert. Dette kan i stor grad påvirke spesielt de første periodefakturaer etter et årsskifte. På grunn av forskuddsfaktureringen (at fakturaer som gikk ut 25/11 og 25/12 i foregående år altså gjelder for januar og februar i inneværende år) vil det da sannsynlig måtte korrigeres for en rekke varelinjer. Dette betyr at det kan oppstå både kreditering og korrigering for flere av varelinjene i ditt grunnlag.

Vi forstår at dette kan være forvirrende, men da forskuddsfakturering ikke kan hensynta justerte priser frem i tid, vil det måtte bli slik. Priser og betingelser som er bundet i kontraktsperiode vil naturligvis ikke påvirkes av en slik justering.

fakturaunderlag
I eksempelgrunnlaget ser vi at A og B er fra januar måned (forhåndsfakturert den 25/11 foregående år), og gjelder to ulike servere, Server 1 og Server 2.
Den første linjen på hver av dem er kreditering av gammel pris som er forhåndsfakturert.
Den andre linjen på hver av dem er korrigering til nye gjeldende priser for de to serverne.

Linjene for C og D gjelder tilsvarende kreditering og korrigering for de samme serverne, men da for februar (som ble forhåndsfakturert den 25/12 foregående år). Også for disse gjelder da det samme som for A og B, at hver vare får én linje for kreditering og én linje for korrigering.

Pilen nederst i høyre hjørne peker mot cellen som viser summen av korreksjoner for hele perioden i grunnlaget (her altså både januar og februar).