Klimaregnskap 2022

Bærekraftig utvikling står høyt på agendaen, også her hos oss. Ved å dokumentere eget klimautslipp, og føre eget klimaregnskap får vi rapportert og målt egen fremgang i vårt bærekraftsarbeid.