Klimaregnskap

Bærekraftig utvikling står høyt på agendaen, også her hos oss. Ved å dokumentere eget klimautslipp, og føre eget klimaregnskap får vi rapportert og målt egen fremgang i vårt bærekraftsarbeid. Klimaregnskapet hjelper oss å få oversikt over utslippene vi forårsaker gjennom våre aktiviteter og vår drift.

Vi dokumenterer og tilgjengeliggjør vårt klimaregnskap på denne siden hvert år. Et av hovedformålene ved å føre klimaregnskap, er at vi får identifisert hvor tiltak kan innføres for å kutte i utslipp vi forårsaker.