Om oss / Ledelsen

Vår ledergruppe
Tron Braathe
Administrerende direktør (CEO)
Siv. Ing. Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU. Aktiv eier siden 1989 og selskapets gründer og hovedaksjonær. Leder ledergruppa.
Ole Braathe
Divisjonsdirektør Administrasjon og Personal (CAO)
Styreleder og aksjonær. Aktiv eier siden 1998. Erfaring fra flere ulike roller og lederstillinger i selskapet. Leder Administrasjonsdivisjonen, herunder også Personalavdelingen.
Håkon Svendsen
Divisjonsdirektør Teknologi og Tjenesteutvikling (CTO)
Siv. Ing. Teknisk Kybernetikk fra NTNU. Leder divisjon for Teknologi og Tjenesteutvikling, herunder design og utvikling av selskapets datasentre, infrastruktur og tekniske tjenester.
Thomas Rossfjord
Divisjonsdirektør Operasjonell drift (COO)
Høyskole Ing. EDB & Automasjon fra HiØ. Leder divisjon for Operasjonell drift, herunder overordnet ressursplanlegging og prioritering av operasjonelle aktiviteter.
Even Myrvold
Divisjonsdirektør Økonomi (CFO)
Siv Øk. fra NHH i Bergen. Leder Økonomidivisjonen, herunder regnskap, revisjon, fakturering, rapportering, kvalitetsstyring og prosessoptimalisering.
Tor M. Jahren
Divisjonsdirektør Salg (CSO)
Siv.Ing Informasjon og kommunikasjonsteknologi fra HiA. Leder Salgsdivisjonen og jobber innenfor tjenester og løsninger, avtale- og konseptarbeid.
Anders M. Pedersen
Divisjonsdirektør Marked og Forretningsutvikling (CMO)
Leder marked og forretningsutvikling. Utdannet markedsøkonom fra Handelshøyskolen BI.
La oss hjelpe deg opp i skyen