Om oss / Ledelsen

Vår ledergruppe
Tron Braathe
Administrerende direktør
Siv. Ing. Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU. Aktiv eier siden 1989 og selskapets gründer og hovedaksjonær. Leder ledergruppa.
Ole Braathe
Direktør Administrasjon og Personal
Styreleder og aksjonær. Aktiv eier siden 1998. Erfaring fra flere ulike roller og lederstillinger i selskapet. Leder Administrasjonsdivisjonen, herunder også Personalavdelingen.
Håkon Svendsen
Direktør Teknologi og Tjenesteutvikling
Siv. Ing. Teknisk Kybernetikk fra NTNU. Leder divisjon for Teknologi og Tjenesteutvikling, herunder design og utvikling av selskapets datasentre, infrastruktur og tekniske tjenester.
Thomas Rossfjord
Direktør Operasjonell drift
Høyskole Ing. EDB & Automasjon fra HiØ. Leder divisjon for Operasjonell drift, herunder overordnet ressursplanlegging og prioritering av operasjonelle aktiviteter.
Even Myrvold
Økonomidirektør
Siv Øk. fra NHH i Bergen. Leder Økonomidivisjonen, herunder regnskap, revisjon, fakturering, rapportering, kvalitetsstyring og prosessoptimalisering.
Tor M. Jahren
Salgsdirektør
Siv.Ing Informasjon og kommunikasjonsteknologi fra HiA. Leder Salgsdivisjonen og jobber innenfor tjenester og løsninger, avtale- og konseptarbeid.
Anders M. Pedersen
Direktør Marked og Forretningsutvikling
Leder marked og forretningsutvikling. Utdannet markedsøkonom fra Handelshøyskolen BI.
La oss hjelpe deg opp i skyen