OM OSS

Ledergruppe

Tron Braathe

Administrerende direktør (CEO)

Siv. Ing. Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU. Aktiv eier siden 1989 og selskapets gründer og hovedaksjonær. Leder ledergruppa.

Ole Braathe

Divisjonsdirektør Administrasjon og Personal (CAO)

Styreleder og aksjonær. Aktiv eier siden 1998. Erfaring fra flere ulike roller og lederstillinger i selskapet. Leder Administrasjonsdivisjonen, herunder også Personalavdelingen.

Håkon Svendsen

Divisjonsdirektør Teknologi og Tjenesteutvikling (CTO)

Siv. Ing. Teknisk Kybernetikk fra NTNU. Leder divisjon for Teknologi og Tjenesteutvikling, herunder design og utvikling av selskapets datasentre, infrastruktur og tekniske tjenester.

Hege Pettersen

Divisjonsdirektør Operasjonell drift (COO)

Bakgrunn fra Høyskolen i Halden. Leder divisjon for Operasjonell drift, herunder overordnet ressursplanlegging og prioritering av operasjonelle aktiviteter.

Even Myrvold

Divisjonsdirektør Økonomi (CFO)

Siv Øk. fra NHH i Bergen. Leder Økonomidivisjonen, herunder regnskap, revisjon, fakturering, rapportering, kvalitetsstyring og prosessoptimalisering.

Tor M. Jahren

Divisjonsdirektør Salg (CSO)

Siv.Ing Informasjon og kommunikasjonsteknologi fra HiA. Leder Salgsdivisjonen og jobber innenfor tjenester og løsninger, avtale- og konseptarbeid.

Anders M. Pedersen

Divisjonsdirektør Marked og Forretningsutvikling (CMO)

Leder marked og forretningsutvikling. Utdannet markedsøkonom fra Handelshøyskolen BI.

Hans Albert Nilsen

Divisjonsdirektør Digitalisering (CDO)

Utdannelse fra Handelshøyskolen BI og Universitetet i Bergen. Ansvar for selskapets digitaliseringsstrategi.