OM OSS

Ledergruppe

Ole Braathe

Administrerende direktør (CEO)

Administrerende direktør, styreleder og aksjonær. Aktiv eier siden 1998. Erfaring fra flere ulike roller og en rekke lederstillinger i selskapet.

Håkon Svendsen

Divisjonsdirektør Teknologi og Tjenesteutvikling (CTO)

Siv. Ing. Teknisk Kybernetikk fra NTNU. Leder divisjon for Teknologi og Tjenesteutvikling, herunder design og utvikling av selskapets datasentre, infrastruktur og tekniske tjenester.

Hege Pettersen

Divisjonsdirektør Operasjonell drift (COO)

Bakgrunn fra Høyskolen i Halden. Leder divisjon for Operasjonell drift, herunder overordnet ressursplanlegging og prioritering av operasjonelle aktiviteter.

Anders M. Pedersen

Divisjonsdirektør salg og marked (CCO)

Utdannet markedsøkonom fra Handelshøyskolen BI. Leder salg, marked og forretningsutvikling, og dermed hele vår kommersielle enhet. Ansvar for videreutvikling og optimalisering innenfor hele enheten.

Tor M. Jahren

Divisjonsdirektør Administrasjon og Personal (CAO)

Siv.Ing Informasjon og kommunikasjonsteknologi fra HiA. Ansvar for videreutvikling og administrasjon av personal, med spesielt fokus på kultur, kompetanseheving og sertifiseringer, samt aktiv i støttefunksjon for oppfølging av vårt ledelsessystem.

Even Myrvold

Divisjonsdirektør Økonomi (CFO)

Siv Øk. fra NHH i Bergen. Leder Økonomidivisjonen, herunder regnskap, revisjon, fakturering, rapportering, kvalitetsstyring og prosessoptimalisering.

Hans Albert Nilsen

Divisjonsdirektør Digitalisering (CDO)

Utdannelse fra Handelshøyskolen BI og Universitetet i Bergen. Ansvar for selskapets digitaliseringsstrategi.