Pressemelding:
Endringer i ledelsen til Braathe AS

Etter gründer og admininistrerende direktør, Tron Braathes bortgang, gjør Braathe AS endringer på øverste ledernivå gjeldende fra 01.05.2023.

Administrerende direktør (CEO) – Ole Braathe
Ole Braathe trer permanent inn i rollen som administrerende direktør. Ole har vært i selskapet i 28 år og har hatt en rekke sentrale lederroller hvor han har påvirket selskapets retning gjennom en årrekke. Ole eier 36% av selskapet.

Divisjonsdirektør administrasjon og personal (CAO) – Tor Jahren
Tor Jahren trer inn i rollen com CAO. Han vil videreutvikle kulturen og kompetansen i selskapet, samt ha det overordnede ansvaret for HR og ledelsessystemet, herav ISO-sertifiseringene 9001 Kvalitetsledelse, 27001 Informasjonssikkerhet, 14001 Miljøledelse og 45001 Sikkert arbeidsmiljø og HMS. Tor kommer fra rollen som divisjonsdirektør salg, og har vært i selskapet siden 2009.

Divisjonsdirektør salg og marked (CCO) – Anders M. Pedersen
For å styrke det kommersielle fokuset konsolideres salg, marked og forretningsutvikling til en slagkraftig, kommersiell enhet. Denne divisjonen vil ledes av Anders M. Pedersen (CCO). Anders har vært i Braathe siden 2018, og kommer fra rollen som divisjonsdirektør marked og forretningsutvikling.

Ved behov for mer informasjon, kontakt:
Ole Braathe, CEO, telefon 901 07 752.

Om Braathe AS
Braathe er en innovativ, smidig og fremoverlent teknologileverandør med visjon om å levere en bekymringsfri IT-hverdag. Selskapet har siden 1989 levert IT-infrastruktur, konsulent-, drifts- og nettskytjenester til norske virksomheter. Les mer om selskapet på braathe.no.