VI TILBYR / IT-løsninger
 / Software Asset Management
Administrering og optimalisering

Software Asset Management

Software Asset Management er en praksis som innebærer administrering og optimalisering av kjøp, distribusjon, vedlikehold, bruk og avhending av programvare. Dette er en pågående prosess som vi hjelper deg med å holde kontroll på.

Vi har lang erfaring med programvareforvaltning for privat og offentlig sektor . Vi er godkjent storkundeforvalter for Microsoft, i dag kjent som LSP. Utover Microsoft LSP er vi Microsoft CSP tier 1-partner og har sterk kompetanse på  programvare fra alle de store leverandørene som Adobe, VMware, Veeam, Citrix med fler.

Dette kan vi bistå med

Vårt lisensteam er lett tilgjenglig og har våre kunder i fokus. De har de verktøy og prosesser som gir det kontroll, tids og kostnadsbesparelse, enkel administrasjon og trygghet for at du er korrekt lisensert.

Trygghet – for at du er riktig lisensiert (Compliant) og har investert i riktig form for avtale. Føle deg trygg på at du har den riktige porteføljen i forhold til dine brukeres behov

Lett tilgjengelig – vi er en utadvendt, serviceinnstilt gjeng med lang og bred erfaring innen programvareforvaltning. Vi gir deg de verktøyene, råd og informasjon du trenger for å håndtere din programvarebeholdning.

Kontroll – Over regler og rammeverk med endringer som er vesentlige for deg. Kontroll over din portefølje med endringer, betingelser og kostander.

Spar tid – Selvbetjeningsportal for endringer og oversikt. Vårt dyktige team jobber systematisk og målrettet slik at du trenger og bruker så lite tid som mulig på programvareforvaltning.

Enkel administrasjon – oversiktlige rapporter, tilgang til portal for enkel endring av beholdning og tildeling mot brukere. Kundevennlig faktura. Få faktura i henhold til dine kostsenter.

Vi er Genuint interessert i at kunden skal ha det godt og rett, og ikke nødvendigvis ha en portefølje med mye lisenser. Vi er opptatt av at våre kunder har rett type og rett antall lisenser, slik at dere får løst de forretningsbehovene deres virksomhet har. Vi tar oss tid til å stille de riktige spørsmålene og finne de riktige løsningene. Vi er rådgivere med sterk kompetanse som ønsker det beste for våre kunder.

Oppfølgingsprosessen

Avtaleinngåelse
Det finnes ulike typer avtaler å velge i. Disse kommer med ulike betingelser og kostnadsbilder. Vi tar dere gjennom en behovsanalyse og kostnadsanalyse slik at du velger den gunstigste kontrakts modell.

Kontraktsanalyse
Vi synliggjør vilkår og bestemmelser fra programvareleverandør og går gjennom de sammen med deg.

Kostnadsanalyse
Synliggjøring av kostnadselementene under de ulike kontrakts modellene.

Brukeranalyse
Vi har modellene og verktøy som hjelper deg å kartlegge bruksmønsteret i din virksomhet. Det er viktig å stadfeste hvordan bruk i dag ser ut og mappe dette opp mot potensielt endringsbilde.

Produkt -og brukerrettigheter
Produkt -og tjeneste rettigheter fra programvareleverandør. Disse er stadig i endring. Med oss som leverandør holder vi deg løpende oppdatert rundt alle relevante endringer fra programvareleverandør.

Brukeradopsjon og opplæring
Ta i bruk tilgjengelig teknologi er noe av det viktigste for å oppnå gevinstrealisering. Våre eksperter har lang erfaring med å ta mulighetene ut i din organisasjon.

ROS-analyse
Komplett risikovurdering ved teknologi adapsjon.

Oversikt gjennom egen portal og verktøy
Enkel oversikt over portefølje og betingelse med portal for selvbetjening. Våre løsninger gir deg totaloversikt over din portefølje.

Rapportering
Sammenstilling av beholdning, forbruk og kostander. Alt lett tilgjengelig for våre kunder.

Avtalestatus
Årlig rapportering/fornyelse og samsvarssjekk.

 

>> Våre tjenestebeskrivelser
La oss hjelpe deg opp i skyen