Shared Computer Activation

Hva er Shared Computer Activation (SCA) for Office 365 ProPlus?

I september 2014 ble «Microsoft Shared Computer Activation (SCA)»-modus aktivert i Office 365. Med dette moduset tillates at flere Office 365 ProPlus-brukere deler samme maskinvare. I januar 2016 ble SCA modus også tillatt i delte fellessystemer fra 3. parts tjenesteleverandører, og kan nå benyttes i følgende scenarioer via registrerte Tier-1 CSP partnere:

  • Kunder med dedikert løsning i eget datasenter
  • Kunder med dedikert løsning hos ekstern tjenesteleverandør
  • Kunder i et Windows Azure-miljø
  • Kunder med publisert desktop som del av en fellestjeneste hos ekstern tjenesteleverandør, f.eks. Bra DESKTOP fra Braathe Gruppen

Hvilke Office-versjoner støtter Shared Computer Activation?
Shared Computer Activation modus fungerer med enterpriseversjoner av Office 365 (ProPlus og E3).

Fordeler med Shared Computer Activation for Office 365 ProPlus
Den største fordelen med SCA for Office 365 ProPlus er at det gir deg som kunde flere valgmuligheter og økt fleksibilitet. SCA lar deg bruke eksisterende Office 365 ProPlus-lisenser også ved overgang til skybasert infrastruktur.

Du står fritt til å velge om du vil bruke lisensene på dine egne servere eller på servere i et delt miljø hos en autorisert tjenesteleverandør.

Ved å la oss håndtere dine eksisterende Office 365-ProPlus lisenser får du derved en redusert infrastrukturkostnad.

Du kan jobbe sammen med oss for å dra nytte av SCA for Office 365 ProPlus. Vi er en godkjent leverandør av SCA for Office 365 ProPlus, slik at vi kan distribuere kvalifiserte Office 365 ProPlus-lisenser til den skyløsningen du velger.

La oss hjelpe deg opp i skyen