Varslede endringer i tjenester og priser pre 01.10.21

Vi gjør endringer i veiledende priser og faser ut enkelte tjenester. Du kan se status på gjeldende tjenester, inkludert oppdaterte priser i tabellene nedenfor. Du finner igjen de ulike artikkelnumrene på fakturaene fra oss. Denne siden er inndelt basert på når endringer første gang ble varslet. Tjeneste- og prisendringer varsles kun en gang pr artikkelnummer, og du vil derfor kunne finne igjen dine relevante artikkelnummer i flere ulike avsnitt på denne siden.
Symbolforklaring:
Tjenesten er tilgjengelig for salg
Last Order Date (LOD) er passert og tjenesten er under utfasing og ikke tilgjengelig for salg, men leveres videre til eksisterende kunder frem til End Of Life (EOL) dato.
End Of Life (EOL) dato er passert og tjenesten stenges ned, eller leveres videre basert på «Best Effort» prinsipp uten support eller noen form for tjenestegaranti.

 

ENDRINGER VARSLET PER 30.09.21

Standard Brukerpakker
Første varslingsdato Første virkningsdato Artikkelnr Standard Brukerpakker (SaaS) – pr bruker pr mnd Pris 2022 LOD Status EOL
30.09.2021 01.01.2022 AH365F3SO BRA 365 F3 Security Online (MS365F3) kr 325 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AH3E5HSO BRA 365 E5 High Security Online (MS365E5+Umbrella) kr 1 250 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHB365BO BRA 365 Business Online (MS365BP) kr 525 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHB3E3SO BRA 365 E3 Security Online (MS365E3+Umbrella) kr 790 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBDPL16 BRA Desktop Plus (BRA Desktop+CTX+ProdSuite+MFA) kr 990 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHDTSOPR BRA Desktop OnPrem (RDS+BRA Mail+MS365AE+MFA) kr 725 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHMEXOP2 Managed Exchange Online Plan 2 (+MFA) kr 160 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 B365A3OL BRA 365 A3 Security Online (MS365A3+Umbrella) kr 450 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 B365A5OL BRA 365 A5 High Security Online (MS365A5+Umbrella) kr 690 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 BTCPA3OL BRA Complete A3 Security Online (RDS+CTX+MS365A3+Umbrella) kr 825 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 BTCPA5OL BRA Complete A5 High Security Online (RDS+CTX+MS365A5+Umbrella) kr 1 140 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 BTCPBNOL BRA Complete Business Online (RDS+MS365BP) kr 1 140 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 BTCPE3OL BRA Complete E3 Security Online (RDS+CTX+MS365E3+Umbrella) kr 1 140 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 BTCPE5OL BRA Complete E5 High Security Online (RDS+CTX+MS365E5+Umbrella) kr 1 590 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 BTDTE3OL BRA Desktop E3 Security Online (RDS+O365E3+MFA) kr 890 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 BTDTOLPK BRA Desktop Online (RDS+EX Online+MS365AE+MFA) kr 750 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 BTDTPLOL BRA Desktop Plus E3 Security Online (BRA Desktop+CTX+O365E3+MFA) kr 990 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 BTMO365D Managed Office 365 (MS365BS+MFA) kr 300 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 BTMO365O Managed Office 365 Online (MS365BB+MFA) kr 145 TBD TBD

 

Klientutstyr
Første varslingsdato Første virkningsdato Artikkelnr Klientutstyr Pris 2022 LOD Status EOL
30.09.2021 01.01.2022 AHDMDOCK Klientutstyr: Dockingstasjon til bærbare modeller kr 80 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHDMMOPK Klientutstyr: Skjerm, Lenovo ThinkVision P27 kr 120 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHDMPCBB Klientutstyr: Laptop Basic Lenovo L14 (i5/16GB/256GB) kr 360 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHDMPCLL Klientutstyr: Laptop Large Lenovo L15 (i5/16GB/256GB) kr 360 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHDMPCNB Klientutstyr: Notebook Lenovo T14s (i5/16GB/256GB) kr 490 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHDMPCUB Klientutstyr: Ultrabook Lenovo X1 Carbon (i7/16GB/512GB) kr 690 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHDMPCWS Klientutstyr: Desktop Lenovo Tiny M9XXq (i5/16GB/256GB) kr 290 TBD TBD

 

Standardtjenester
Første varslingsdato Første virkningsdato Artikkelnr Standardtjenester Pris 2022 LOD Status EOL
30.09.2021 01.01.2022 AHBRADTO BRA Desktop (RDS+CTX) kr 450 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBRAM25 BRA Mail 25GB kr 145 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHM365PS Microsoft 365 Phone System kr 75 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHMSAUCF Microsoft Audio Conferencing kr 50 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 BTBRAEXT Publisert Desktop Ekstern (Desktop (CTX)+MFA+Adm tilgang applikasjonsservere og fagapplikasjoner) kr 525 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 BTDTSTXX Publisert Desktop (RDS) kr 350 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 BTRDSAPP Publisert Fagapplikasjon (RDS) kr 425 TBD TBD

 

MS Standardtjenester
Første varslingsdato Første virkningsdato Artikkelnr Microsoft standardapplikasjoner Pris 2022 LOD Status EOL
30.09.2021 01.01.2022 AHO365PP Microsoft 365 Apps for Enterprise (Desktop versjon) kr 165 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHO365PR Project (Plan 3) kr 350 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHO365VP Visio Pro (Plan 2) kr 185 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHPOWRBI Microsoft Power BI Pro (O365) kr 120 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHSQLCLI MS SQL brukertilgang kr 190 TBD TBD

 

Diverse tjenester og fagapplikasjoner
Første varslingsdato Første virkningsdato Artikkelnr Diverse og fagapplikasjoner Pris 2022 LOD Status EOL
30.09.2021 01.01.2022 En-lags fagapplikasjoner installert kun på terminalservere kr 50 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 To-lags fagapplikasjoner installert på terminalservere og app eller db server kr 75 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 Tre-lags fagapplikasjoner installert på terminalservere og app og db server kr 100 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHDYNAVF Microsoft Dynamics NAV med FullUser SPLA lisens (SQL) kr 735 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHDYNAVS Microsoft Dynamics NAV med StandardUser SPLA lisens (SQL) kr 655 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHDYNAXE Microsoft Dynamics AX med Enterprise SPLA lisens (SQL) kr 945 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHDYNAXF Microsoft Dynamics AX med Functional SPLA lisens (SQL) kr 435 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHEXCEXL Tillegg for Mailbox/Onedrive over kvote (25GB eller 50GB) pr GB kr 5 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHMFAKEY MFA Autentisering (DC) kr 50 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHMSCRMS Microsoft Dynamics CRM / Dynamics 365 for Sales med SPLA lisens (SQL) kr 640 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHNUPOPF Nuance Power PDF kr 100 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHTRNDOS Lokal PC virusbeskyttelse kr 50 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 BTCTXSHF Citrix Sharefile kr 100 TBD TBD

 

Infrastrukturtjenester
Første varslingsdato Første virkningsdato Artikkelnr Infrastrukturtjenester – pr organisasjon pr mnd Pris 2022 LOD Status EOL
30.09.2021 01.01.2022 AHAZBSLA Azure Basis Server SLA kr 300 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHAZPSLA Azure PaaS SLA (10% margin) kr 0 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHAZPSLA Azure Pluss Server SLA kr 900 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHAZSSLA Azure Standard Server SLA kr 600 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHAZTADM Administrasjon av Azure Tenant kr 1 000 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBA10PB Tillegg pr 10GB Primær Backup pr VM kr 5 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBA10SB Tillegg pr 10GB Sekundær Georedundant Kryptosikret Backup pr VM kr 8 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBA50DS Tillegg pr 50GB Disk pr VM kr 125 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBA50P1 Tillegg pr 50GB Disk pr VM IOPS Profil 1 kr 100 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBA50P2 Tillegg pr 50GB Disk pr VM IOPS Profil 2 kr 125 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBA50P3 Tillegg pr 50GB Disk pr VM IOPS Profil 3 kr 150 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBA50P4 Tillegg pr 50GB Disk pr VM IOPS Profil 4 kr 175 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBADBLI SQL Server 2C CPU lisens kr 1 825 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBADBP0 Dedikert virtuell DB Server Plus (48GB/200GB/4vCPU/IOPS Profil 4/100Mbps), ASP Standard SLA kr 5 850 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBADBPB Dedikert virtuell DB Server Plus (48GB/200GB/4vCPU/IOPS Profil 4/100Mbps), Hosting Basis SLA kr 5 250 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBADBPM Dedikert virtuell DB Server Plus (48GB/200GB/4vCPU/IOPS Profil 4/100Mbps), Minimum SLA kr 4 950 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBADBPP Dedikert virtuell DB Server Plus (48GB/200GB/4vCPU/IOPS Profil 4/100Mbps), Hosting Pluss SLA kr 5 850 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBADBPS Dedikert virtuell DB Server Plus (48GB/200GB/4vCPU/IOPS Profil 4/100Mbps), Hosting Standard SLA kr 5 550 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBADBS0 Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), ASP Standard SLA kr 4 150 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBADBSB Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), Hosting Basis SLA kr 3 550 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBADBSM Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), Minimum SLA kr 3 250 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBADBSP Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), Hosting Pluss SLA kr 4 150 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBADBSS Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), Hosting Standard SLA kr 3 850 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBADVAP Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), ASP Standard SLA kr 3 450 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBADVAS Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), ASP Standard SLA kr 2 250 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBADVDB Dedikert virtuell DB Server instans på Delt VM (8GB/50GB DB) inkludert SQL Server Core lisenser, ASP Standard SLA kr 3 950 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBADVSL Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/IOPS Profil 1/100Mbps), ASP Standard SLA kr 1 700 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAFFLM Kundeplassert fysisk Filserver (16GB/2x2000GBSATA/6C CPU), Minimum SLA kr 3 350 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAFFLS Kundeplassert fysisk Filserver (16GB/2x2000GBSATA/6C CPU), ASP Utskutt filserver SLA kr 4 250 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAFSHB Dedikert fysisk Server (64GB/6x600GBSAS/6C CPU), Hosting Basis SLA kr 5 550 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAFSHP Dedikert fysisk Server (64GB/6x600GBSAS/6C CPU), Hosting Pluss SLA kr 6 150 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAFSHS Dedikert fysisk Server (64GB/6x600GBSAS/6C CPU), Hosting Standard SLA kr 5 850 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAFSMN Dedikert fysisk Server (64GB/6x600GBSAS/6C CPU), Minimum SLA kr 5 250 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAFSST Dedikert fysisk Server (64GB/6x600GBSAS/6C CPU), ASP Standard SLA kr 6 150 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBALRAM Tillegg pr 50 GB RAM ressurspool kr 2 500 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBALY10 SIP utveksling pr talekanal kr 100 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBALYEN Skype for Business Enterprise Plus Telefoni kr 1 250 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAMBBR Tillegg pr 1000Mb båndbredde ressurspool kr 5 000 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAMDP1 Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool IOPS Profil 1 kr 1 000 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAMDP2 Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool IOPS Profil 2 kr 1 500 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAMDP3 Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool IOPS Profil 3 kr 2 000 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAMDP4 Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool IOPS Profil 4 kr 2 500 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAMDSK Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool kr 1 500 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBASHPS Tilgang Print Server (ant. nettverksprinterkøer) kr 100 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAVASM Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Minimum SLA kr 1 350 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAVCPU Tillegg pr 1 vCPU pr VM kr 200 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAVPFS Dedikert virtuell applikasjonsserver Fil/print/AD Connect (6GB/50GB/2vCPU/IOPS Profil 1/100Mbps), ASP Standard SLA kr 1 950 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAVRAM Tillegg pr 1 GB RAM pr VM kr 100 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAVSLB Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/IOPS Profil 1/100Mbps), Hosting Basis SLA kr 1 100 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAVSLM Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/IOPS Profil 1/100Mbps), Minimum SLA kr 800 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAVSLP Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/IOPS Profil 1/100Mbps), Hosting Pluss SLA kr 1 700 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAVSLS Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/IOPS Profil 1/100Mbps), Hosting Standard SLA kr 1 400 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAVSPB Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Basis SLA kr 2 850 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAVSPM Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Minimum SLA kr 2 550 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAVSPP Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Pluss SLA kr 3 450 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAVSPS Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Standard SLA kr 3 150 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAVSSB Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Basis SLA kr 1 650 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAVSSP Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Pluss SLA kr 2 250 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAVSSS Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Standard SLA kr 1 950 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHBAXCPU Tillegg pr 10 vCPU ressurspool kr 1 500 TBD TBD

 

Nettverksdrift
Første varslingsdato Første virkningsdato Artikkelnr Nettverksdrift – pr organisasjon pr mnd Pris 2022 LOD Status EOL
30.09.2021 01.01.2022 AHAPMR20 Cisco Meraki MR20 Aksesspunkt (802.11ac-W2 1.3Gb Very Low Density) kr 260 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHAPMR36 Cisco Meraki MR36 Aksesspunkt (802.11ax-W2 1.7Gb WIDS/WIPS/Bluetooth/WiFi6) kr 350 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHAPMR44 Cisco Meraki MR44 Aksesspunkt (802.11ax-W2 3.5Gb WIDS/WIPS/Bluetooth/WiFi6) kr 450 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHAPMR46 Cisco Meraki MR46 Aksesspunkt (802.11ax-W2 3.5Gb WIDS/WIPS/Bluetooth/WiFi6) kr 540 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHAPMR56 Cisco Meraki MR56 Aksesspunkt (802.11ax-W2 5.9Gb WIDS/WIPS/Bluetooth/WiFi6) kr 650 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHAPMR70 Cisco Meraki MR70 Aksesspunkt (802.11ac-W2 1.3Gb Very Low Density) kr 450 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHAPMR76 Cisco Meraki MR76 Aksesspunkt (802.11ax-W2 1.7Gb WIDS/WIPS/Bluetooth/WiFi6/IP67) kr 590 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHFW64CF Cisco Meraki MX64CF 70Mb VPN Brannmur med innholdsfilter kr 890 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHFW64WC Cisco Meraki MX64WCF 70Mb VPN Brannmur med innholdsfilter og 802.11ac 1,2Gb WiFi AP kr 950 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHFW64WX Cisco Meraki MX64W 70Mb VPN Brannmur med WiFi AP kr 490 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHFWAPZ3 Cisco Meraki Z3 50Mb VPN Brannmur med WiFi AP (802.11ac-W2 1.3Gb) kr 390 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHFWMX1K Cisco Meraki MX100 500 Devicer/500Mb VPN Brannmur kr 1950 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHFWMX64 Cisco Meraki MX64 50 Devicer/100Mb VPN Brannmur/5porter kr 490 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHFWMX67 Cisco Meraki MX67 50 Devicer/200Mb VPN Brannmur/5 porter kr 590 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHFWMX67C Cisco Meraki MX67C 50 Devicer/200Mb VPN Brannmur/5 porter/3G / 4G failover kr 890 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHFWMX68 Cisco Meraki MX68 50 Devicer/200Mb VPN Brannmur/10 porter kr 690 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHFWMX84 Cisco Meraki MX84 200 Devicer/250Mb VPN Brannmur kr 790 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHFWX250 Cisco Meraki MX250 2000 Devicer/1000Mb VPN Brannmur kr 4950 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHSW1250 Cisco Meraki MS125-24 kr 690 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHSW1258 Cisco Meraki MS125-48 kr 1150 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHSW125L Cisco Meraki MS125-48LP kr 1390 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHSW125P Cisco Meraki MS125-24P kr 990 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHSW3554 Cisco Meraki MS355-24X kr 2450 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHSW3558 Cisco Meraki MS355-48X kr 3950 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHSWG008 Cisco Meraki MS120-8 kr 250 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHSWG024 Cisco Meraki MS120-24 kr 590 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHSWG048 Cisco Meraki MS120-48 kr 1090 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHSWG08P Cisco Meraki MS120-8LP kr 290 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHSWG24P Cisco Meraki MS120-24P kr 750 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 AHSWG48P Cisco Meraki MS120-48LP kr 1290 TBD TBD

 

Bredbånd
Første varslingsdato Første virkningsdato Artikkelnr Bredbånd – pr organisasjon pr mnd Pris 2022 LOD Status EOL
30.09.2021 01.01.2022 CLADSL2M ADSL Bedrift Proff 2-6 Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted kr 450 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 CLADSL8M ADSL Bedrift Proff 8-25 Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted kr 590 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 CLFA0020 Fiberaksess 20Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted kr 1950 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 CLFA0050 Fiberaksess 50Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted kr 2500 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 CLFA0100 Fiberaksess 100Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted kr 2950 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 CLSDSL2M SHDSL Bedrift Proff 2 Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted kr 1250 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 CLSDSL4M SHDSL Bedrift Proff 4 Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted kr 1750 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 CLSDSL8M SHDSL Bedrift Proff 8 Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted kr 2450 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 CLVDSL25 VDSL Bedrift Proff 10-25 Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted kr 850 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 CLVDSL60 VDSL Bedrift Proff 30-60 Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted kr 950 TBD TBD

 

Konsulenttjenester
Første
varslingsdato
Første
virkningsdato
Type 2021 2022 LOD Status EOL
30.09.2021 01.01.2022 Tekniker kr 1130 kr 1190 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 Konsulent kr 1330 kr 1390 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 Seniorkonsulent kr 1640 kr 1690 TBD TBD
30.09.2021 01.01.2022 Spesialist kr 1990 kr 1990 TBD TBD

 

 

ENDRINGER VARSLET PER 31.08.21

Gjeldende priser for løpende tjenester

Klientutstyr / DaaS-tjenester
Første
varslingsdato
Første
virkningsdato
Artikkelnr Beskrivelse Pris LOD Status EOL
31.08.2021 01.11.2021 AHDMPCWS Klientutstyr: Desktop Lenovo Tiny M9XXq (i5/16GB/256GB) kr 280 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHDMPCBB Klientutstyr: Laptop Basic Lenovo L14 (i5/16GB/256GB) kr 340 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHDMPCLL Klientutstyr: Laptop Large Lenovo L15 (i5/16GB/256GB) kr 350 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHDMPCNB Klientutstyr: Notebook Lenovo T14s (i5/16GB/256GB) kr 450 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHDMPCUB Klientutstyr: Ultrabook Lenovo X1 Carbon (i7/16GB/512GB) kr 640 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHDMMOPK Klientutstyr: Skjerm, Lenovo ThinkVision P27 kr 120 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHDMDOCK Klientutstyr: Dockingstasjon til bærbare modeller kr 50 TBD TBD

 

Nettverksutstyr / NaaS-tjenester
Første
varslingsdato
Første
virkningsdato
Artikkelnr Beskrivelse Pris LOD Status EOL
31.08.2021 01.11.2021 AHFWAPZ3 Cisco Meraki Z3 50Mb VPN Brannmur med WiFi AP (802.11ac-W2 1.3Gb) kr 190 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHFWMX64 Cisco Meraki MX64 50 Devicer/100Mb VPN Brannmur/5porter kr 390 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHFWMX67 Cisco Meraki MX67 50 Devicer/200Mb VPN Brannmur/5 porter kr 490 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHFWMX67C Cisco Meraki MX67C 50 Devicer/200Mb VPN Brannmur/5 porter/3G / 4G failover kr 750 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHFWMX68 Cisco Meraki MX68 50 Devicer/200Mb VPN Brannmur/10 porter kr 590 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHFWMX84 Cisco Meraki MX84 200 Devicer/250Mb VPN Brannmur kr 790 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHFWMX1K Cisco Meraki MX100 500 Devicer/500Mb VPN Brannmur kr 1 950 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHFWX250 Cisco Meraki MX250 2000 Devicer/1000Mb VPN Brannmur kr 4 950 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHAPMR20 Cisco Meraki MR20 Aksesspunkt (802.11ac-W2 1.3Gb Very Low Density) kr 190 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHAPMR36 Cisco Meraki MR36 Aksesspunkt (802.11ax-W2 1.7Gb WIDS/WIPS/Bluetooth/WiFi6) kr 350 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHAPMR46 Cisco Meraki MR46 Aksesspunkt (802.11ax-W2 3.5Gb WIDS/WIPS/Bluetooth/WiFi6) kr 490 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHAPMR70 Cisco Meraki MR70 Aksesspunkt (802.11ac-W2 1.3Gb Very Low Density) kr 390 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHAPMR76 Cisco Meraki MR76 Aksesspunkt (802.11ax-W2 1.7Gb WIDS/WIPS/Bluetooth/WiFi6/IP67) kr 590 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHSWG008 Cisco Meraki MS120-8 (kr 20,-/port) kr 160 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHSWG08P Cisco Meraki MS120-8LP (kr 25,-/port) kr 200 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHSWG024 Cisco Meraki MS120-24 (kr 20,-/port) kr 480 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHSWG24P Cisco Meraki MS120-24P (kr 25,-/port) kr 600 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHSWG048 Cisco Meraki MS120-48 (kr 20,-/port) kr 960 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHSWG48P Cisco Meraki MS120-48LP (kr 25,-/port) kr 1 200 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHSW1250 Cisco Meraki MS125-24 kr 690 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHSW125P Cisco Meraki MS125-24P kr 990 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHSW1258 Cisco Meraki MS125-48 kr 890 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHSW125L Cisco Meraki MS125-48LP kr 1 190 TBD TBD

 

Domenehosting
Første
varslingsdato
Første
virkningsdato
Artikkelnr Beskrivelse Pris LOD Status EOL
31.08.2021 01.11.2021 DOM-REG76A Årsavgift til NORID TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 DOM-REG76A Årsavgift til NORID TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHSITDOM Domene TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHBITS41 41 – Isp no TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHBITS42 42 – Isp alias TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021  DNS-hosting  DNS-hosting TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 SHNCDOMN Domene, årlig vedlikehold TBD TBD
All standard domenehosting vil få konvertert artikkelnr til SHDOMAIN med pris kr 490,- pr år 

 

Microsoft-lisenser
Første
varslingsdato
Første
virkningsdato
Artikkelnr Beskrivelse Pris LOD Status EOL
31.08.2021 01.11.2021 BTPCBNOL BRA 365 Business Online (MS365B) TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHOFFSTD O365 Business TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHPROJPR Project Online Professional TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHPOWRBI Power BI Pro TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHOF365B O365 Business lisens TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHM365E5 Microsoft Audio Conferencing Lisenser TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHO365BS Office 365 Business TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHO365EX Office 365 E3 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHVIONL2 Visio Online Plan 2 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHOFFPRO Office 365 Business TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHO365E3 Microsoft Office 365 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHO365OP Microsoft Office 365 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 BTMS365STD Microsoft Office 365 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 CSP6189MND Office 365 Enterprise E3 månedlig TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 CSP6186MND Office 365 Enterprise E1 månedlig TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 CSP3710155MND MS Project Plan 3 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 CSP407 MS365 Business Premium TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 CSP21950MND Microsoft Windows 10 Enterprise E3 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 CSP5436-1MND MS Power BI Pro – månedlig TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 CSP26991MND Microsoft 365 A3 for faculty TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 CSP6183MND Microsoft 365 Business Standard månedlig TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 CSP3710157MND MS Visio Plan 2 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 CSP6143MND MS Azure Active Directory Premium P1 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 CSP6180MND Microsoft 365  BusB TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 CSP22655MND Microsoft Office 365 A3 for faculty TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 CSP6184MND Dyn 365 RemoteAssist TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 CSP6185MND Microsoft Dynamics 365 Guides TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 CSP6195MND Microsoft 365 Apps for enterprise månedlig TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 CSP6177MND Microsoft 365 Apps for Business månedlig TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 CSP332 Azure Active Directo TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 CSP6219MND Visio Pro for 365 månedlig TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 CSP6156MND Ms Exchange Online Plan 1 TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 CSP387467 Power Apps per app p TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 CSP443 Power BI Pro for fac TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 CSP405 Office 365 Business Basic TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 CSP441 Power BI Pro TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 CSP22656MND Microsoft Office 365 A1 for faculty TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 SWSPLA00 Microsoft SPLA lisenser for SQL Server, RDS mm. TBD TBD
Viderefakturerte løpende Microsoft lisenser vil få konverterte artikkelnr og oppdaterte priser i tråd med Microsoft sine prisjusteringer

 

Tjenester under utfasing

Nettverksutstyr / Naas-tjenester
Første
varslingsdato
Første
virkningsdato
Artikkelnr Beskrivelse Kan erstattes med Pris LOD Status EOL
31.08.2021 01.11.2021 AHAPMR74 Cisco MR74 Aksesspunkt AHAPMR76 590 Passert TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHAPMR42 Cisco MR42 Aksesspunkt AHAPMR46 490 Passert TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHAPMR33 Cisco MR33 Aksesspunkt AHAPMR36 350 Passert TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHAPMR32 Cisco MR32 Aksesspunkt AHAPMR37 350 Passert TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHAPMR18 Cisco MR18 Aksesspunkt AHAPMR38 350 Passert TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHFWAPZ1 Cisco Meraki Z1 10Mb AHFWAPZ3 190 Passert TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHFWMX60 Cisco Meraki MX60 AHFWMX64 390 Passert TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHAPMR52 Cisco Meraki MR52 AHAPMR46 490 Passert TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHSW250A Cisco Meraki MS250-24  AHSW250 840 Passert TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHSWD24P Cisco Meraki MS120-24P AHSWG24P 600 Passert TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHSWD08P Cisco Meraki MS120-8P AHSWG08P 200 Passert TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHFWMX65 Cisco Meraki MX65 FW AHFWMX67 490 Passert TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHSWD024 Cisco Meraki MS120-24 AHSWG024 480 Passert TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHSWD048 Cisco Meraki MS120-48 AHSWG048 960 Passert TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHSWD48P Cisco Meraki MS120-48P AHSWG48P 1200 Passert TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHSWD008 Cisco Meraki MS120-8 AHSWG008 160 Passert TBD

 

WEB Hosting med tillegg
Første
varslingsdato
Første
virkningsdato
Artikkelnr Beskrivelse Kan erstattes med Pris LOD Status EOL
31.08.2021 01.11.2021 SHWB0100 Web hosting MWEB 990 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.11.2021 SHCM1000 Web hosting MWEB 990 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.11.2021 SHCM0500 Web hosting MWEB 990 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.11.2021 SHCM0000 CMS-basis publiseringsløsning MWEB 990 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.11.2021 SHCM0000 Publiseringsløsning inntil 100 MB MWEB 990 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.11.2021 SHDB0100 MS SQL Databasetilgang inntil 100MB MWEB 990 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.11.2021 SHCM0100 Drift Bra WEB/BG CMS Mini MWEB 990 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.11.2021 SHNCHS1Y Webhotell MWEB 990 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.11.2021 SHNCWHST NC Webhosting MWEB 990 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.11.2021 SHWB0500 Webhosting inntil 500MB MWEB 990 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.11.2021 SHWB1000 1GB Webhotell MWEB 990 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.11.2021 SHNCHS1Y Webhotell MWEB 990 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.11.2021 SHNCWHST NC Webhosting MWEB 990 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.11.2021 SHWB0500 Webhosting inntil 500MB MWEB 990 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.11.2021 SHWB1000 1GB Webhotell MWEB 990 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.11.2021 DADIVPEP Drift Webserver MWEB 990 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.11.2021 AHBRAML4 BraMAIL AHBRAMLX/BTMO365O 95 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.11.2021 AHBRAMLX BRA_Mail AHBRAMLX/BTMO365O 95 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.11.2021 AHBAVDSK 100 GB ekstra disk AHBA50DS 350 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.11.2021 SHEXBB00 Blackberry støtte for Exchangekonto SHEXBB00 250 Passert 31.12.2022

 

Brukertjenester
Første
varslingsdato
Første
virkningsdato
Artikkelnr Beskrivelse Kan erstattes med Pris LOD Status EOL
31.08.2021 01.11.2021 BTPCE3OL BRA 365 E3 Security Online (MS365E3+Umbrella) AHB3E3SO 650 Passert 31.12.2022

 

Driftsavtaler
Første
varslingsdato
Første
virkningsdato
Artikkelnr Beskrivelse Kan erstattes med Pris LOD Status EOL
31.08.2021 01.12.2021 DABSBS1+ Brukerstøtte og brukeradministrasjon Tilsvarende skytjeneste 200 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.12.2021 DABSBS10 Brukerstøtte10pk Tilsvarende skytjeneste 1500 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.12.2021 DAOVFWCL Overvåking Firewall/Internettlinje Tilsvarende skytjeneste 250 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.12.2021 DAOVSR1+ Overvåking ekstra server Tilsvarende skytjeneste 500 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.12.2021 DAOVSRV1 Overvåking første server Tilsvarende skytjeneste 750 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.12.2021 DAOVVM00 Overvåking VMWare Tilsvarende skytjeneste 950 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.12.2021 DAPAAP1+ Automatisk patching Tilsvarende skytjeneste 500 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.12.2021 DARTVTLF Teknisk Vakttelefon Tilsvarende skytjeneste 3000 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.12.2021 DASDFW00 Systemdrift Brannmur Tilsvarende skytjeneste 950 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.12.2021 DASSAVFW Systemsjekk Sikkerhetssystem Tilsvarende skytjeneste 2750 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.12.2021 DASSSR1+ Systemsjekk ekstra server Tilsvarende skytjeneste 2000 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.12.2021 DASSSRV1 Systemsjekk første server Tilsvarende skytjeneste 2500 Passert 31.12.2022
31.08.2021 01.12.2021 DASSVM00 Systemsjekk VMWare System Tilsvarende skytjeneste 2500 Passert 31.12.2022

 

Diverse overtatte og videreførte abonnementsavtaler og tjenester med generelle artikkelnr.
Første
varslingsdato
Første
virkningsdato
Artikkelnr Beskrivelse Kan erstattes med Pris LOD Status EOL
31.08.2021 01.11.2021 AHITM013 Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHITM019 Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHITM3041 Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHITM3042 Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHITM3043 Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHITM3046 Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHITM3047 Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHITM3047 Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHITM3048 Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHITMX13 Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHITRAH1 Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHITRAHS Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHITRSER Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHITRSON Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHITRVEM Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHNCBCUP Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHNCFWAL Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHNCMAIL Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHNCML1Y Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHNCMSRV Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHNCSWDV Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHNCSAAS Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHSITNSK Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHSKNMST Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHSKNMST Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHSKNNSK Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHUPSLEIE Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHWEBRT1 Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.12.2021 DAITM034 Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 CLIBD002 Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 CLITM3044 Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 CLITM3044 Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 PO1120MND Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 PO1120AAR Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 PO1130MND Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 PO1130AAR Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 PO1140MND Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 PO1140AAR Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 PO1220MND Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 PO1220MND Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 PO1310MND Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 PO1321MND Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 PO1330MND Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 PO1340MND Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 PO1340MND Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 PO1340AAR Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 PO1420MND Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 PO1450AAR Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 PO4100MND Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 PO4100MND Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 PO4100MND Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 PO4100AAR Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 SHDIVPEP Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 SHOS0000 Antivirustjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 SHSSL000 SSL Sertifikat Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 SHVS0000 Virus og spamfilter Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHBACOLO Colocation Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHBADVSP Serverhosting Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHBASDR Diverse tjenester Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 AHFW0000 Dedikert brannmurleie Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 DHDIV000 Serverhosting Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 DHNCCOLC Colocation Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 DHSRVPHY Serverhosting Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD
31.08.2021 01.11.2021 DHSRVVIR Serverhosting Tilsvarende standardtjeneste +15% TBD TBD

 

********

ENDRINGER VARSLET PER 30.11.20

Gjeldende priser Digital Arbeidsplass

Varslingsdato fra Virkningsdato fra Artikkelnr Standard Brukerpakker – pr bruker pr mnd Pris Status EOL
30.11.20 01.03.21 BTMO365O Managed Office 365 Online (MS365BB) 95,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHMEXOP2 Managed Exchange Online Plan 2 110,- TBD
30.11.20 01.03.21 BTMO365D Managed Office 365 (MS365BS) 250,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHB365BO BRA 365 Business Online (MS365BP) 450,- TBD
30.11.20 01.03.21 B365A3OL BRA 365 A3 Security Online (MS365A3+Umbrella) 400,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHB3E3SO BRA 365 E3 Security Online (MS365E3+Umbrella) 650,- TBD
30.11.20 01.03.21 B365A5OL BRA 365 A5 High Security Online (MS365A5+Umbrella) 650,- TBD
30.11.20 01.03.21 AH3E5HSO BRA 365 E5 High Security Online (MS365E5+Umbrella) 1050,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHDTSOPR BRA Desktop OnPrem (RDS+BRA Mail+MS365AE) 525,- TBD
30.11.20 01.03.21 BTDTOLPK BRA Desktop Online (RDS+EX Online+MS365AE) 550,- TBD
30.11.20 01.03.21 BTDTE3OL BRA Desktop E3 Security Online (RDS+O365E3) 675,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHBDPL16 BRA Desktop Plus (BRA Desktop+CTX+ProdSuite+MFA) 790,- TBD
30.11.20 01.03.21 BTDTPLOL BRA Desktop Plus E3 Security Online (BRA Desktop+CTX+O365E3+MFA) 825,- TBD
30.11.20 01.03.21 BTCPBNOL BRA Complete Business Online (RDS+MS365BP) 790,- TBD
30.11.20 01.03.21 BTCPA3OL BRA Complete A3 Security Online (RDS+CTX+MS365A3+Umbrella) 750,- TBD
30.11.20 01.03.21 BTCPE3OL BRA Complete E3 Security Online (RDS+CTX+MS365E3+Umbrella) 990,- TBD
30.11.20 01.03.21 BTCPA5OL BRA Complete A5 High Security Online (RDS+CTX+MS365A5+Umbrella) 975,- TBD
30.11.20 01.03.21 BTCPE5OL BRA Complete E5 High Security Online (RDS+CTX+MS365E5+Umbrella) 1390,- TBD

 

Gjeldende priser tilleggstjenester

Varslingsdato fra Virkningsdato fra Artikkelnr Standard Tilleggstjenester – pr bruker pr mnd Pris Status EOL
Standardtjenester:
30.11.20 01.03.21 AHBRADTO BRA Desktop (RDS+CTX) 425,- TBD
30.11.20 01.03.21 BTDTSTXX Publisert Desktop (RDS) 325,- TBD
30.11.20 01.03.21 BTBRAEXT Publisert Desktop Ekstern (Desktop (CTX)+MFA+Adm tilgang applikasjonsservere og fagapplikasjoner) 475,- TBD
30.11.20 01.03.21 BTRDSAPP Publisert Fagapplikasjon (RDS) 375,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHBRAMLX Bra MAIL 95,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHSQLCLI MS SQL brukertilgang 190,- TBD
    Fagapplikasjoner      
30.11.20 01.03.21 AHFAG1LA Minimumspris 1-lags fagapplikasjon 25,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHFAG2LA Minimumspris 2-lags fagapplikasjon 50,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHFAG3LA Minimumspris 3-lags fagapplikasjon 75,- TBD

 

Gjeldende priser infrastrukturtjenester – pr organisasjon pr måned

Varslingsdato fra Virkningsdato fra Artikkelnr Infrastrukturtjenester – pr organisasjon pr mnd Pris Status EOL
30.11.20 01.03.21 AHBAVSLP Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/1000IOPS/100Mbps), Hosting Pluss SLA 1450,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHBAVSSP Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/1000IOPS/100Mbps), Hosting Pluss SLA 1950,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHBAVSPP Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (12GB/150GB/4vCPU/2000IOPS/100Mbps), Hosting Pluss SLA 2950,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHBAVPFS Dedikert virtuell applikasjonsserver Fil/print/AD Connect (6GB/50GB/2vCPU/1000IOPS/100Mbps), ASP Standard SLA 1750,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHBADVSL Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/1000IOPS/100Mbps), ASP Standard SLA 1450,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHBADVAS Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/1000IOPS/100Mbps), ASP Standard SLA 1950,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHBADVAP Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (12GB/150GB/4vCPU/2000IOPS/100Mbps), ASP Standard SLA 2950,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHBAVSLS Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/1000IOPS/100Mbps), Hosting Standard SLA 1200,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHBAVSSS Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/1000IOPS/100Mbps), Hosting Standard SLA 1700,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHBAVSPS Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (12GB/150GB/4vCPU/2000IOPS/100Mbps), Hosting Standard SLA 2700,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHBADVDB Dedikert virtuell DB Server instans på Delt VM (8GB/50GB DB) inkludert SQL Server Core lisenser, ASP Standard SLA 3450,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHBADBSP Dedikert virtuell DB Server Std (16GB/150GB/4vCPU/3000IOPS/100Mbps), Hosting Pluss SLA 3450,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHBADBPP Dedikert virtuell DB Server Plus (32GB/200GB/4vCPU/5000IOPS/100Mbps), Hosting Pluss SLA 4650,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHBADBS0 Dedikert virtuell DB Server Std (16GB/150GB/4vCPU/3000IOPS/100Mbps), ASP Standard SLA 3450,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHBADBP0 Dedikert virtuell DB Server Plus (32GB/200GB/4vCPU/5000IOPS/100Mbps), ASP Standard SLA 4650,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHBAFSHP Dedikert fysisk Server (64GB/6x600GBSAS/6C CPU), Hosting Pluss SLA 4950,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHBAVCPU Tillegg pr 1 vCPU pr VM 200,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHBAVRAM Tillegg pr 1 GB RAM pr VM 100,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHBA50DS Tillegg pr 50GB Disk pr VM 175,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHBAIOPS Tillegg pr 1000 IOPS pr VM 250,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHBACBBR Tillegg pr 100Mb båndbredde pr VM 750,- TBD
30.11.20 01.03.21 AHBADBLI SQL Server 2C CPU lisens 1580,- TBD

 

Tjenester under utfasing

Varslingsdato fra Artikkelnr Tjenester under utfasing: Pris Kan erstattes med: EOL
30.11.20 AHBRAM25 BRA Mail 25GB 95,- AHBRAMLX/BTMO365O 31.12.2022
30.11.20 AHBRAML8 BRA Mail 8GB 95,- AHBRAMLX/BTMO365O 31.12.2022
30.11.20 AHBRAM4G BRA_Mail4GB 95,- AHBRAMLX/BTMO365O 31.12.2022
30.11.20 AHBRAML1 BRA_Mail1GB 95,- AHBRAMLX/BTMO365O 31.12.2022
30.11.20 AHBRAMLP BRA_MailPlus 95,- AHBRAMLX/BTMO365O 31.12.2022
30.11.20 AHO365BE Office365 Business Essentials – Office online/EX/SK/SP 95,- BTMO365O 31.12.2022
30.11.20 AHO365BP Office365 Business Premium – Office Standard/EX/SK/SP 250,- BTMO365D 31.12.2022
30.11.20 AHB365PD BRA 365 PC Drift 450,- BTPCBNOL 31.12.2022
30.11.20 AHBRA365 BRA 365 (BRA Mail 25GB+BRA Com+BRA Share+O365 Business) 450,- BTPCBNOL 31.12.2022
30.11.20 AHBRASTA BRA 365 (BRA Mail 8GB+BRA Com+BRA Share+O365 Business) 450,- BTPCBNOL 31.12.2022
30.11.20 AHO365PD Office 365 PC Drift 450,- BTPCBNOL 31.12.2022
30.11.20 AHB365NL BRA 365 BusinessOnline 450,- AHB365BO 31.12.2022
30.11.20 AHBRADMG Bra DEVICE MANAGEMENT 450,- BTPCBNOL 31.12.2022
30.11.20 AHBRAEXT BRA Desktop Ekstern (Desktop+2F tilgang+Adm tilgang applikasjonsservere og fagapplikasjoner) 475,- BTBRAEXT 31.12.2022
30.11.20 AHBDTS16 BRA ASP Desktop Std (BRA Desktop (RDS) +BRA Mail+O365ProPlus+Adobe Reader+Google Chrome) 525,- BTDTSTPK 31.12.2022
30.11.20 AHBRADTL BRA ASP Desktop Light (BRA Desktop+BRA Mail+O365ProPlus+Skype for Business Std+Adobe Reader+Google Chrome) 525,- BTDTSTPK 31.12.2022
30.11.20 AHBRADTS BRA ASP Desktop Std (Desktop Light+BRA Com+2F tilgang) 525,- BTDTSTPK 31.12.2022
30.11.20 AHBDPL16 BRA ASP Desktop Plus (Desktop Std (CTX) +BRA Com + BRA Share + 2F tilgang) 790,- BTDTPLPK 31.12.2022
30.11.20 AHBRADTP BRA ASP Desktop Plus (Desktop Std (CTX) +BRA Com + BRA Share + 2F tilgang) 790,- BTDTPLPK 31.12.2022
30.11.20 AHBC16NL BRA Complete (Desktop Plus (CTX) + PC Drift) 990,- BTCPE3OL 31.12.2022
30.11.20 AHBCOM16 BRA Complete (Desktop Plus (CTX) + PC Drift) 990,- BTCPE3OL 31.12.2022
30.11.20 AHBRACMP BRA Complete (Desktop Plus (CTX) + PC Drift) 990,- BTCPE3OL 31.12.2022
30.11.20 AHBADPAS Dedikert fysisk APP/DB Server (64GB/6x600GB/6C CPU) 4950,- AHBAFSHP 31.12.2022
30.11.20 AHBADPDB Dedikert fysisk APP/DB Server (64GB/6x600GB/6C CPU) 4950,- AHBAFSHP 31.12.2022

 

Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift, i norsk valuta. Hvis ikke annet er nevnt er prisen pr måned, pr bruker/pr server.