Digital Transformasjon

Brukeradopsjon

Alle må øve for å bli skikkelig gode. Det gjelder også når nye systemer innføres. Å sikre god brukeradopsjon er svært viktig. Vi hjelper deg i gang.

Fra styrerommet til gevinstrealisering

Innføring av nye systemer kan oppleves som tungvint, litt skremmende og til og med unødvendig, spesielt av dine brukere. Derfor er planlegging av selve innføringen, eller det å sikre brukeradopsjon, svært viktig.

Ved overgang til nye systemer, kanskje spesielt innenfor teknologi, er god brukeradopsjon helt essensielt for at dine brukere skal imøtekomme endringen i deres daglige rutiner og gamle vaner, omfavne de nye systemene og rett og slett bli venn med dem – og dermed potensielt øke din gevinst gjennom økt effektivitet og, gjort riktig, til og med med økt arbeidsglede.

I motsatt fall, kan nye løsninger fort oppleves som både påtvungne og lite hensiktsmessige. Å skape forståelse hos brukerne for hvorfor man innfører endringen vil heve graden av velvilje og sette dem i et godt mindset for å komme igang med det nye. Dersom krysningen mellom forståelse hos brukerne og innføringen av nye systemer ikke balanseres godt, kan du risikere å ende opp med avanserte og kostbare systemer som dine brukere overhodet ikke evner eller ønsker å bruke til noe fornuftig.

Ideelt sett er brukeradopsjon en integrert del av all innføring av nye systemer. Prosessen involverer å ha brukerne med allerede i innledende fase – ved å kartlegge tidlig får dere eksponert styrker og svakheter ved dagens system, og kan lettere bygge og argumentere for innføringen av det nye. Videre må brukerne få grundig opplæring – til og med de som skal gjøre noe de har gjort i årevis trenger en innføring når de nå skal gjøre det samme, men på en annen måte.

Vi har en rekke konsulenter med lang erfaring på å kjøre i gang nye løsninger, vi setter oss ned sammen med nøkkelinteressenter i din virksomhet og legger en felles plan for høyest mulig gevinstrealisering.

skysymbol  Se tjenestebeskrivelser og avtaleverk.

Pakker for brukeradopsjon

Vi tilbyr en rekke tjenestepakker der også brukeradopsjon er den del av "pakka". Her er to av de mest populære pakkene.

Pakke 1: Kom i gang med Microsoft Teams
En pakke hvor målet er å få deg og brukerne dine i gang. Den er delt inn i fem elementer. All interaksjon og møter kan gjennomføres digitalt, på Microsoft Teams.

 1. Intervju
  Vi starter med å intervjue noen av dine ansatte for å kartlegge hvordan dere jobber i dag. Dette er med på å forme oppbygningen av steg to, som er en workshop.
 2. Workshop 
  Vi følger opp med en workshop som deles i to. Selve innholdet består av best practice, kombinert med funn fra intervjuene. I workshopen bør det i all hovedsak være ledere, 3-6 stk.
 3. Konfigurasjon og oppsett
  Vi gjør enkle tilpasninger og konfigurasjon på “out of the box”-oppsett, slik at dette stemmer overens med det vi ble enige om i workshopen.
 4. Dokumentasjon
  Vi dokumenterer tilpasninger og konfigurasjoner utover standard, som deles med superbruker.
 5. Opplæringsmateriale
  Vi har produsert mye opplæringsmateriale til Microsoft Teams, alt dette deler vi med deg.

Pakke 2: Kom i gang med Azure Information Protection
Vi hjelper deg å beskytte sensitiv informasjon bedre – når som helst, hvor som helst. Du kan klassifisere basert på følsomhet, spore aktiviteter og dele data trygt med andre. Pakken består av to elementer og gjennomføres på Microsoft Teams:

 1. Workshop og opplæring
  Vi går igjennom best practice fordelt på en kort workshop og en målrettet opplæring.
 2. Oppsett og konfigurasjon
  Vi setter opp tjenesten “out of the box” fra Microsoft og aktiverer funksjonalitet.

Tidligere hadde vi alt av IT internt hos oss, men vi har nå flyttet over til Braathe. Det har gitt oss mye bedre stabilitet. I tillegg får vi tilgang på faglige kunnskaper som vi ikke ville hatt mulighet til å skaffe oss selv.

Stian Råmunddal
Konsernleder, Seltor Gruppen