Digital Transformasjon

Digital Utvikling

Samkjør tilgjengelig teknologi med din forretning, og bruk teknologien som et innovasjonsverktøy.

La dine systemer jobbe for deg

Samkjør tilgjengelig teknologi med din forretning, og bruk teknologien som et innovasjonsverktøy.

Det handler om å kjenne til og å ta i bruk de riktige verktøyene. Vårt team hjelper deg å finne den rette løsningen for din virksomhet.

Sharepoint skaper fleksibelhet. Vi har jobbet med SharePoint siden starten, og laget internportaler, dokumentsentre, prosjektportaler, bestillingsløsninger og sakshåndteringsløsninger. Vi bygger selv, etablerer løsninger fra hyllevare, administrerer og forbedrer.

Power Platform​ gjør det enklere. Dynamics 365, Power Apps, Dataverse og Model Driven Apps. Vi lager effektive forretningsløsninger bygget på Microsoft sin plattform – tilpasset dagens behov, og fleksibel med tanke på fremtidige behov.

Microsoft 365 spiller deg god. Gjennom «Reisen til Skyen» legger vi til rette for en god samhandlingsplatform der Teams står i sentrum som et nav for samarbeid, og spilles god av både SharePoint og Power Platform.

Få ryddet bort tungvinte analoge prosesser og flytt rutinene dine inn i digitale verktøy. Ved å samkjøre den tilgjengelige teknologien med din forretning, og å bruke teknologien som et innovasjonsverktøy, kan du få gode systemer til å håndtere oppgaver som tidligere virket for store eller komplekse. La dine systemer jobbe for deg.

skysymbol  Se tjenestebeskrivelser og avtaleverk.

Dette flytteprosjektet er kanskje det beste IT-prosjektet jeg har vært med på i min 20-årige karriere. Jeg kan nesten ikke skryte nok av den kvaliteten og oppfølgingen vi har fått.

Terje Odden
IKT-sjef, Porsgrunn kommune