Digital Transformasjon

Reisen til skyen

Stadig flere ser nytten av å flytte sine dataløsninger i størst mulig grad opp i skyen.

Vi løfter deg opp i skyen

Stadig flere ser nytten av å flytte sine dataløsninger i størst mulig grad opp i skyen. I den senere tid har vi sett nødvendigheten av å ha moderne IT-løsninger i hverdagen for å kunne jobbe og ha kontakt med omverden digitalt.

Vi har hjulpet virksomheter i flere ti-år med denne reisen. For at deres «reise til skyen» skal bli så riktig som mulig allerede første gangen, anbefaler vi å gjøre en kartlegging av deres virksomhet/organisasjon og på denne måten eksponere og tydeliggjøre hva dere egentlig trenger for at deres arbeidshverdag skal bli så fleksibel og effektiv som mulig.

Vi ser på deres nåsituasjon, definerer målbildet sammen med dere, gjennomfører en risikoanalyse og vurderer hvilke verktøy som er driftsvesentlige for nettopp deres virksomhet. Vårt team består av dyktige fagfolk på flere ulike felt, som sammen ser helheten i deres behov.

Digital modenhet – en del av Reisen til skyen
For å kartlegge hvor i virksomhetens digitale utviklingsprosess dine medarbeidere befinner seg, gjennomfører vi en enkel undersøkelse. Denne danner grunnlaget for vår tiltaksrapport som kan og bør iverksettes for opplæring og kompetanseheving hos dine medarbeider.

Tiltaksrapporten illustrerer og synliggjør graden av digital modenhet i din virksomhet. Et hovedmål med rapporten er å gjøre dine brukere tryggere og dermed også mer fleksible i hvordan de bruker digitale verktøy. Kartleggingen kan utføres på hele eller deler av virksomheten/organisasjonen, og det stilles ingen krav til antall brukere kartleggingen skal gjelde for. Prisen speiler kompleksiteten i det som skal undersøkes.

Hvorfor velge oss til Reisen til skyen:

  • Vi hjelper deg å overholde lover og regler som offentlig sektor må forholde seg til, deriblant arkivloven og bokføringsloven.
  • Som stolte innehavere av ISO 27001-sertifisering ivaretar vi retningslinjene for hvilke vurderinger som må gjøres ved bruk av skytjenester.
  • For å kunne levere bekymringsfri IT til våre kunder har vi løpende fokus på forbedring av våre prosesser, tjenester og produkter.

skysymbol  Se tjenestebeskrivelser og avtaleverk.