Sikkerhet

CYBR og Braathe

Sunn sikkerhetskultur og bevisstgjøring hos dine brukere. Gjennom CYBR, en moderne plattform for digital sikkerhetsopplæring.

Sunn sikkerhetskultur og bevisstgjøring

Gjennom våre tjenester Desktop, 365 Arbeidsplass og Complete, gir vi dine ansatte tilgang på nødvendig kompetanseløft for å avverge cyberangrep. 

Med et økende trusselbilde, er det stadig viktigere å forbedre kompetansen og bevisstheten rundt cybersikkerhet. Over 86% av datainnbrudd skyldes mangel på tilstrekkelig kompetanse hos de ansatte. Cyberkriminell aktivitet øker stadig som en konsekvens av dette.

Sikkerhetsmodulene er laget for å engasjere de ansatte til å heve sikkerhetsforståelsen. Med bruk av praktiske eksempler fra virkeligheten, animasjoner og nanostruktur sørger CYBR for å øke bevisstgjøringen til de ansatte og selskapet.

 

 

Med CYBR får du blant annet:

  • Korte og effektive moduler
  • Engasjerende innhold med spillbasert tilnærming
  • Optimalisert for mobil og pc
  • Oppdatert innhold i tråd med trusselbilder
  • Tilgjengelig på flere språk

skysymbol  Se tjenestebeskrivelser og avtaleverk.

Når tall og statistikk viser at menneskelige feil står på topp som årsak til suksessfulle angrep, må vi åpenbart jobbe med den menneskelige faktoren. Det er flott at Braathe, sammen med CYBR, kan bidra til å skape tryggere brukere og øke bevisstheten rundt egen rolle som del av virksomhetens forsvarsverk.

Bård Eirik Lyche
Sikkerhetssjef, Braathe

Vil du høre mer?

Hør noen klipp fra intervju vår direktør for Forretningsutvikling, Lillian Mathisen, har gjort med Mohammed Awais Aziz, fra CYBR.

Minimer den menneskelige cyberrisikoen

Et lite skritt for en ansatt, et stort sprang for selskapet.

Plattformen er utformet i samarbeid med de fremste sikkerhetsekspertene. Innholdet er utviklet for å engasjere dine ansatte gjennom en morsom, informativ og brukervennlig plattform.

Moderne sikkerhetsutfordringer krever en fleksibel læring. Vår plattform er tilgjengelig på alle mobile enheter, slik at de kan gjennomføres når og hvor som helst. En slik tilnærming øker både engasjementet og gjennomføringsevnen hos de ansatte.

Utviklet i Norge

Med globale trusler som utgangspunkt.

CYBR sin visjon er å styrke foretak mot forsøk på cyberangrep. Vi vil ikke bare heve kunnskapsnivået og bevisstgjøringen rundt sikkerhet, men utvikle en sikkerhetskultur innad i de ulike selskapene.

Vi har revolusjonert sikkerhetsopplæring ved hjelp av en intuitiv og engasjerende plattform. Hev kunnskapsnivået og bygg en sikkerhetskultur i selskapet.

Gi ansatte nødvendig kompetanse for å avverge cyberangrep.

Både Braathe og vi er opptatt av innovative løsninger som forenkler hverdagen til ansatte Norge rundt. Vi er en god match der. Og vi har de samme tankene om muligheter som finnes der ute.

Mohammed Awais Aziz
Chief Executive Officer, CYBR

Aktivere CYBR for din virksomhet?

For deg med Desktop, 365 Arbeidsplass eller en Complete-tjenestepakke fra Braathe.

Med CYBR får alle dine brukere tilgang på en moderne opplæringsportal. Tilgangen har dere i hele deres avtaleperiode, og det legges løpende til nytt og relevant innhold i tråd med utviklingen innenfor digital sikkerhet.

Målet med portalen er å gi brukere opplæring, bevisstgjøre og å skape trygghet hos dine brukere i møtet med de digitale truslene, og samtidig senke risikoen for sikkerhetsbrister i din virksomhet.

Merk at tilgang til CYBR forutsetter at pakken din har Azure AD. Er du i tvil om dine tjenester muliggjør tilgang på Pistachio, vennligst ta kontakt med din kunderådgiver.